Efekt alfakalcidolu na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou

17. 12. 2014

Únava představuje jeden z nejčastějších a současně jeden z nejvíce omezujících příznaků roztroušené sklerózy (RS). Neexistuje specifický lék schválený právě k ovlivnění únavy související s RS. Izraelští lékaři studovali efekt analoga vitamínu D – alfakalcidolu – v této indikaci.

Únava představuje jeden z nejčastějších a současně jeden z nejvíce omezujících příznaků roztroušené sklerózy (RS). Neexistuje specifický lék schválený právě k ovlivnění únavy související s RS. Izraelští lékaři studovali efekt analoga vitamínu D – alfakalcidolu – v této indikaci

Autoři vedli randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii u pacientů s RS. Jednalo se o studii uskutečněnou v jednom lékařském centru v Izraeli. Celkem 600 pacientů náhodně vybraných z Sheba MS Registry Database vyplnilo dotazník Fatigue Severity Scale (FSS). Klinicky významná únava byla pozorována u téměř poloviny pacientů, do studie pak bylo zahrnuto 158 pacientů, z nichž 61 % představovaly ženy, průměrný věk byl 41,1 ± 9,2 roku a průměrné trvání nemoci 6,2 ± 5,5 roku. Účastníci studie byli randomizováni k podávání léčby (alfakalcidol v dávce 1 µg/den, n = 80) nebo placeba (n = 78) po dobu 6 měsíců.

Primárním cílem studie bylo definovat rozdíl ve skóre Fatigue Impact Scale (FIS) mezi oběma studovanými skupinami. Cut-off pro zlepšení bylo dáno jako pokles skóre o 30 %. Alfakalcidol vedl k průměrnému snížení FIS skóre o 41,6 % ve srovnání s placebem (průměrné snížení o 27,4 %). Tento výsledek byl statisticky signifikantní. Kvalita života pacientů léčených alfakalcidolem se dle psychologických škál RAYS či sociálních škál rovněž zlepšila (p = 0,033 a 0,043 respektive). Ve skupině pacientů léčených alfakalcidolem byl také pozorován snížený počet relapsů (p = 0,006) a vyšší podíl pacientů bez relapsu (p = 0,007). Snížení relapsů u pacientů léčených alfakalcidolem bylo signifikantní již po 4 měsících léčby a přetrvávalo také 2 měsíce po vysazení léčby. Současně autoři konstatují, že léčba alfakalcidolem byla bezpečná, nebyly pozorované žádné nežádoucí účinky.

Dle této studie lze tedy konstatovat, že alfakalcidol je bezpečná a účinná léčebná strategie umožňující zlepšit únavu a také kvalitu života u pacientů s RS.

(eza)

Zdroj: Achiron A., et al. Effect of Alvacalcidol on Multiple Sclerosis relateted fatigue: A randomized, double blind placebo-controlled study. Mutl Scler – publikováno online 24. října 2014; doi: 10.1177/1352458514554053

 Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se