Dlouhodobá účinnost natalizumabu v reálné klinické praxi

28. 6. 2012

Účinnost natalizumabu v léčbě relabující-recidivující formy roztroušené sklerózy zajišťuje během 3 let stabilizaci invalidity a snižuje výskyt relapsů, a to nezávisle na aktivitě choroby, skóre invalidity a původní farmakoterapii při zahájení léčby.

 Účinnost natalizumabu v léčbě relabující-recidivující formy roztroušené sklerózy zajišťuje během 3 let stabilizaci invalidity a snižuje výskyt relapsů, a to nezávisle na aktivitě choroby, skóre invalidity a původní farmakoterapii při zahájení léčby.

 V březnu 2012 byly publikovány výsledky 3leté observační studie provedené v Curyšské univerzitní nemocnici ve Švýcarsku. Cílem této studie bylo zhodnotit v reálné klinické praxi dlouhodobý efekt natalizumabu na výskyt klinických relapsů s progresí skóre invalidity.

 Do studie bylo zařazeno 64 po sobě následujících pacientů s roztroušenou sklerózou. Po 1 roce léčby natalizumabem (n = 64) došlo k poklesu skóre na škále Expanded Diasability Status Scale (EDSS) o 0,47 bodu (p = 0,047) a roční výskyt relapsů (ARR) klesl o 82 % (p < 0,001). Po 2 letech léčby (n = 41) přetrvávalo snížení průměrného EDSS o 0,28 bodu (statisticky nevýznamné, ns) a ARR byl o 69 % nižší oproti vstupní hodnotě (p < 0,001). Po 3 letech bylo EDSS skóre stále sníženo o 0,26 bodu (ns) a ARR byl o 77 % nižší než před zahájením léčby natalizumabem (p < 0,001). Pokles EDSS a ARR nesouvisel se vstupními hodnotami ARR, EDSS a ani s původní léčbou před zahájením studie.

 Účinnost natalizumabu se snížením výskytu relapsů a zpomalení progrese invalidity u relaps-remitující roztroušené sklerózy byla prokázána již v předchozích studiích. Tato studie jejich výsledky potvrdila, a to v rámci dlouhodobé léčby natalizumabem v podmínkách reálné klinické praxe.

 (zza)

 Zdroj: Kallweit U. et al.: Sustained efficacy of natalizumab in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis independent of disease activity and disability at baseline: real-life data from a swiss cohort. Clin Neuropharmacol. 2012 Mar; 35 (2): 77–80.

 


Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se