Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

14. 11. 2017

Humanizovaná monoklonální protilátka proti antigenu CD52, alemtuzumab, v klinických studiích signifikantně snižovala počet relapsů během roku u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). V srpnu 2017 byly publikovány výsledky prodloužení studie CARE-MS I, které sledovalo dlouhodobou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu v terapii nepředléčených pacientů s aktivní RRRS za období 5 let.

Metodika studie

Po ukončení základní části studie CARE-MS I s celkovou dobou sledování 2 roky měli pacienti randomizovaní k podání alemtuzumabu možnost vstoupit do jejího prodloužení. Pacienti prodělali terapeutický cyklus při vstupu do základní studie (alemtuzumab 12 mg denně i. v. v 5 po sobě následujících dnech) a po 12 měsících (12 mg denně i. v. ve 3 po sobě následujících dnech). V prodloužení pak podstupovali přeléčení (alemtuzumab 12 mg denně i. v. ve 3 po sobě následujících dnech) podle potřeby – kvůli relapsu nebo aktivitě onemocnění prokázané pomocí magnetické rezonance. Prezentovaný článek přináší předběžné výsledky po 3leté době sledování v prodloužení studie.

Hodnoticí parametry zahrnovaly: počet relapsů za rok (ARR – annualized relapse rate), potvrzené zhoršení disability během 6 měsíců (CDW – confirmed disability worsening) nejméně o 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale; v případě, že vstupní hodnota EDSS činila 0, muselo dojít ke zhoršení nejméně o 1,5 bodu), potvrzené zlepšení disability během 6 měsíců (CDI – confirmed disability improvement) nejméně o 1 bod na škále EDSS (u pacientů se vstupní hodnotou EDSS ≥ 2), dosažení remise bez pozorovatelné aktivity onemocnění (NEDA – no evidence of disease activity), ztrátu objemu mozkové hmoty (BVL – brain volume loss) a výskyt nežádoucích příhod (AE).

Výsledky

95,1 % pacientů léčených alemtuzumabem, kteří dokončili CARE-MS I, vstoupilo do prodloužení studie. Většina pacientů byla v letech 3, 4 a 5 v remisi (NEDA; 61,7 %, 60,2 % a 62,4 % pacientů pro jednotlivé roky). 68,5 % pacientů v prodloužení nepodstoupilo přeléčení alemtuzumabem. Ze 110 pacientů, kteří byli přeléčeni, prodělalo 70,0 % jeden léčebný cyklus, 25,5 % dva cykly a 4,5 % tři terapeutické cykly.

ARR zůstal nízký během let 3, 4 a 5 (s hodnotami 0,19; 0,14 a 0,15 relapsů/pacienta za rok). Během 5letého sledování u 79,7 % pacientů nenastalo 6měsíční CDW, 33,4 % pacientů dosáhlo 6měsíčního CDI. Medián ročního BVL se období let 2–4 zlepšoval a v roce 5 zůstal nízký (hodnoty v letech 1–5: –0,59 %; –0,25 %; –0,19 %; –0,15 %; –0,20 %).

Četnost výskytu většiny AE adjustovaná na expozici (během 5letého sledování dosáhla celková expozice 1767,7 pacientoroku) v prodloužení studie oproti základnímu období trvání studie poklesla. Většina nežádoucích příhod měla mírný nebo středně závažný průběh a žádná z nich nevedla k vystoupení z prodloužené etapy studie. Nejčastěji byly hlášeny bolesti hlavy, pyrexie a vyrážka. Výskyt autoimunitních poruch štítné žlázy byl nejvyšší v roce 3 a následně klesal.

Závěr

Alemtuzumab prokázal dlouhodobou účinnost během 5 let bez přítomnosti kontinuální léčby, přičemž u většiny pacientů nebylo třeba podat dodatečné léčebné cykly. Prezentovaná studie tak poskytuje důkazy třídy III, že alemtuzumab setrvale zlepšuje cílové parametry a zpomaluje úbytek mozkové hmoty u pacientů s RRRS.

(este)

Zdroj: Havrdová E., Arnold D. L., Cohen J. A. et al. Alemtuzumab CARE-MS I 5-year follow-up: durable efficacy in the absence of continuous MS therapy. Neurology 2017 Sep 12; 89 (11): 1107−1116, doi: 10.1212/WNL.0000000000004313.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se