Deficit 25-hydroxyvitaminu D a riziko vzniku roztroušené sklerózy

4. 12. 2017

V časopisu Neurology byly publikovány výsledky dosud největší longitudinální studie zabývající se vztahem mezi deficitem vitaminu D a rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Jejím cílem bylo zjistit, zda a do jaké míry je nedostatek vitaminu D spojen s rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Výzkum byl proveden na kohortě finských žen, tedy populaci známé nízkými hladinami 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D].

Metodika studie

Prospektivní studie případů a kontrol využila finský registr těhotných žen Finnish Maternity Cohort (FMC). V době provedení studie obsahoval FMC přes 1,8 milionu vzorků krve od více než 800 tisíc žen. Za pomoci nemocničních databází a registru receptů bylo vybráno 1092 žen s roztroušenou sklerózou diagnostikovanou v období od roku 1983 do roku 2009, u kterých byl k dispozici alespoň jeden vzorek krve z doby před stanovením diagnózy. Více než dva vzorky krve byly k dispozici v 511 případů. Vybrané případy byly spárovány až se 3 kontrolami (n = 2123) dle data narození (± 2 roky) a místa bydliště. Hladiny 25(OH)D byly měřeny chemiluminiscenční metodou. Pro odhad relativního rizika byla použita metoda podmíněné logistické regrese s adjustací na rok odběru vzorku, graviditu a paritu.

Výsledky

Nárůst hladiny 25(OH)D o 50 nmol/l byl spojen se snížením rizika roztroušené sklerózy o 39 % (relativní riziko [RR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,44–0,85; p = 0,003). Ženy s hladinou 25(OH)D < 30 nmol/l měly v porovnání se ženami s hladinou 25(OH)D ≥ 50 nmol/l o 43 % zvýšené riziko vzniku roztroušené sklerózy (RR 1,43; 95% CI 1,02–1,99; p = 0,04). V případech, kde byly k dispozici ≥ 2 vzorky, bylo u žen s hladinami 25(OH)D < 30 nmol/l v porovnání se ženami s hladinou 25(OH)D ≥ 50 nmol/l riziko roztroušené sklerózy 2× vyšší (RR 2,02; 95% CI 1,18–3,45; p = 0,01).

Závěr

Síla této studie je ve velikosti studované populace zahrnující přes 1 tisíc pacientek a více než 2 tisíce kontrol a také v době, která uplynula od odběru vzorku krve do stanovení diagnózy (v průměru 9,3 roku). Výsledky potvrzují teorii, že nedostatek vitaminu D je rizikovým faktorem pro rozvoj roztroušené sklerózy, a podporují doporučení optimalizovat suplementaci vitaminem D v celé populaci.

(blu)

Zdroje:
1. Munger K. L., Hongell K., Åivo J. et al. 25-hydroxyvitamin D deficiency and risk of MS among women in the Finnish Maternity Cohort. Neurology 2017 Oct 10; 89 (15): 1578−1583, doi: 10.1212/WNL.0000000000004489.
2. Anderson P. More evidence links vitamin D deficiency to MS. Medscape, News > Neurology 2017 Sep 14. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/885686Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se