Dánská populační studie neprokázala teratogenní efekt teriflunomidu

11. 4. 2019

Teriflunomid je pro svůj mechanismus účinku a výsledky testů na zvířatech považován za potenciálně teratogenní. Dánská populační studie však zvýšený výskyt kongenitálních malformací nebo letality plodů neprokázala.

Teriflunomid a těhotenství

Teriflunomid je lékem 1. linie v terapii relabující-remitující formy roztroušené sklerózy (RRRS). Selektivně inhibuje mitochondriální enzym dihydroorotát-dehydrogenázu, který je nutný k syntéze pyrimidinu potřebného pro proliferaci autoagresivních lymfocytů. Stejným mechanismem může redukovat proliferaci buněk vyvíjejícího se plodu a jeho teratogenita byla prokázána v preklinických studiích na zvířatech.

Přes požadavek na používání antikoncepce během užívání přípravku a snížení hladiny teriflunomidu v krvi před otěhotněním jsou popisovány desítky těhotenství započatých během léčby, a přesto ukončených porodem zdravého dítěte. Vliv na spermatogenezi prokázán nebyl a partnerky léčených mužů tak antikoncepci užívat nemusejí.

Sledovaná populace

Do dánské populační studie bylo zahrnuto celkem 31 těhotenství: 13 z nich u žen užívajících teriflunomid a 18 u partnerek léčených pacientů. Zařazeni byli pacienti, kteří lék užívali déle než 30 dní před otěhotněním, a také ti, u kterých byla léčba ukončena méně než 2 roky před graviditou. 17 z 18 mužů a 7 z 13 žen bylo stále léčeno v době koncepce. Tato těhotenství byla porovnávána s kontrolní skupinou 124 gravidit u zdravých žen. 

Výsledky

Všech 18 těhotenství partnerek léčených mužů bylo ukončeno porodem, 17 z nich po 37. týdnu gravidity, jedno mezi 33. a 36. týdnem, všechny děti měly normální porodní hmotnost. Z kongenitálních malformací byla popsána pouze plagiocefalie u jednoho dítěte.

11 z léčených gravidních žen se rozhodlo pro elektivní přerušení těhotenství, pouze 2 těhotenství byla ukončena porodem. Tyto ženy již teriflunomid v době otěhotnění neužívaly, léčba byla ukončena 35, resp. 95 dní před koncepcí. Obě ženy porodily po 37. týdnu gravidity děti s normální porodní hmotností a bez kongenitálních malformací. Frekvence výskytu plagiocefalie a předčasného porodu byla ve studijní skupině obdobná jako u kontrol.

Závěr a diskuse

Výsledky studie potvrzují předchozí zkušenosti z předešlých preklinických a klinických studií, ve kterých nebylo nalezeno zvýšené riziko pro těhotenství partnerek léčených mužů. Počet léčených žen, které se rozhodly pokračovat v těhotenství až do porodu, byl v této studii nízký a tyto ženy již v době koncepce léčbu neužívaly; žádné kongenitální malformace se u jejich dětí nevyskytly. Podrobnější či rozsáhlejší studie, které by určily skutečné riziko u lidských plodů, nelze z etických důvodů provést.

(pab)

Zdroj: Andersen J. B., Moberg J. Y., Spelman T., Magyari M. Pregnancy outcomes in men and women treated with teriflunomide. a population-based nationwide Danish register study. Front Immunol 2018 Nov 23; 9: 2706, doi: 10.3389/fimmu.2018.02706.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se