Chorobu modifikující léky v léčbě roztroušené sklerózy zpomalují atrofii mozku

3. 8. 2015

Metaanalýza čtyř randomizovaných kontrolovaných studií s 1819 pacienty ukázala příznivý vliv chorobu modifikujících léků (DMD) na zpomalení atrofie mozku u roztroušené sklerózy. Tento účinek lineárně stoupá s dobou podávání DMD.

Cílem této metaanalýzy publikované v březnu 2015 bylo zhodnotit vliv DMD na vývoj atrofie mozku u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS).

Systematický přehled literatury identifikoval 4 studie požadovaného designu, které hodnotily vývoj objemu mozku během léčby DMD. Průměrný věk pacientů ve studiích zařazených do metaanalýzy byl 36,5 roku, 71 % tvořily ženy a průměrné vstupní skóre EDSS činilo 2,4.

Výsledky metaanalýzy prokázaly významně menší snížení objemu mozku u pacientů s RRRS léčených DMD v porovnání s placebem (standardizovaný průměrný rozdíl –0,19, 95% CI –0,27 až –0,11, p < 0,001). Mezi odhady nebyla zjištěna žádná heterogenita a heterogenitu neobjevila ani analýza senzitivity se stratifikací studií podle protokolu zobrazovacích vyšetření mozku. Metaregresní analýza ukázala, že procentuální změna objemu mozku inverzně koreluje s délkou sledování při léčbě DMD i při podávání placeba, ovšem rychlost procentuálního snížení objemu mozku byla nižší u podskupin s DMD v porovnání s placebem (p = 0,017).

Autoři došli k závěru, že DMD zpomalují atrofii mozku u pacientů s RRRS v porovnání s placebem a že tento jejich přínos lineárně stoupá s délkou léčby.

(zza)

Zdroj: Tsivgoulis G., Kabanos A. H., Grigoriadis N., et al. The effect of disease modifying therapies on brain atrophy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015 Mar 10; 10 (3): e0116511.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se