Chirurgické možnosti ovlivnění třesu provázejícího roztroušenou sklerózu

19. 4. 2012

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS.

Ve 3–15 % případů roztroušené sklerózy (RS) se setkáváme s mozečkovým třesem (tremorem), který je velmi obtížně ovlivnitelný medikací. Tremor vede typicky k významnějšímu zhoršení celkového stavu a pacienty hendikepuje. Těžký tremor je často známkou pokročilé fáze RS. Vedle medikace je možným řešením použití některých chirurgických metod, jako talamotomie nebo hluboká stimulace centrálního nervového systému (DBT), které sice mají různorodý krátkodobý úspěch, ale dlouhodobé výsledky těchto postupů nejsou jednoznačně definované.

V roce 2001 byl autory z renomované Mayo Clinic v Rochesteru (USA) popsán efekt chirurgické intervence u 9 pacientů s roztroušenou sklerózou (u 6 byla provedena talamotomie a u 3 DBT). Bezprostřední efekt byl měřen za 12 měsíců po intervenci. Aktuálně zveřejnila tato skupina autorů výsledky 12letého prospektivního sledování stejné skupiny pacientů. Zaměřili se na přítomnost tremoru, nemohoucnost a eventuální úmrtí u pacientů.

Operace, které byly provedeny v letech 1997–1998, měly krátkodobě efekt u všech pacientů. Tremor se ale vrátil u všech pacientů s mediánem doby návratu 3 měsíce. Dva pacienti po provedené DBT byli bez tremoru 5 let. Medián tzv. tremor free survival (doba bez přítomnosti tremoru/doba přežití pacientů) byl 4,3 %. Po 12 letech sledování této skupiny pacientů přežívali pouze 4 (2 po talamotomii a 2 po DBT), kteří byli všichni těžce nemohoucí (EDSS skóre 8–8,5). Ostatních 5 pacientů zemřelo v mediánu 5,8 roku po operaci.

Tato dlouhodobá prospektivní studie ukázala, že přínos chirurgické intervence pro zmírnění těžkého tremoru u pacientů s RS byl nakonec velmi krátkodobý (medián 3 měsíce). Dlouhodobé výsledky tohoto postupu jsou špatné. Přestože byl u 2 pacientů tento efekt delší (5 let bez tremoru) a toto by mohlo být povzbuzující, autoři zdůrazňují, že celkově v hodnocení kvality života převážila neúprosná progrese nemohoucnosti daná RS jako takovou. Navíc tyto výsledky spíše svědčí pro fakt, že ve chvíli, kdy je zvažován chirurgický výkon, pacient již vstoupil do fáze nemoci, která má nedobrou prognózu. V diskuzi autoři zmiňují fakt, že jen málo studií popsalo po chirurgické intervenci pro pacienta s RS významnější funkční zisk.

(eza)

Zdroj: Hassan A. et al. Surgical therapy for multiple sclerosis tremor: a 12-year follow-up study. Eur J Neurol.; 17. ledna 2012; doi: 10.1111/j.1468-1331.2011.03626.x. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se