Celogenomová asociační studie IgG indexu u roztroušené sklerózy

26. 2. 2013

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy.

Na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) se podílejí jak dědičné faktory, tak vlivy prostředí. Jedním z charakteristických nálezů u RS je zvýšená intratekální syntéza protilátek typu IgG. Hladiny těchto protilátek se značně liší mezi pacienty, ale u jednotlivce dlouhodobě zůstávají poměrně stálé a výrazně je neovlivňují ani hlavní terapeutické postupy. Proto byl vysloven předpoklad, že tento znak je ze značné části geneticky determinován.

Skupina německých vědců testovala tuto hypotézu pomocí celogenomové asociační studie IgG indexu ([koncentrace IgG v mozkomíšním moku / koncentrace IgG v séru] / [koncentrace albuminu v mozkomíšním moku / koncentrace albuminu v séru]) coby markeru intratekální syntézy IgG. Následně byl zkoumán vliv asociovaných jednonukleotidových polymorfismů (SNP z angl. single nucleotide polymorphism) na susceptibilitu k RS v dalších 1 854 případech a 5 175 kontrolách.

Prvotní asociační analýza u 229 pacientů s více než 526 000 SNP odhalila celkem 17 polymorfismů v sedmi oblastech genomu se signifikancí asociací (p < 10–5). Po replikaci ve dvou nezávislých kohortách čítajících 256 a 153 pacientů a metaanalýze výsledků ze všech studií se podařilo validovat 5 SNP s vysoce signifikantní asociací s IgG indexem. Všechny identifikované varianty byly nahromaděny na chromozomu 14q32.33 v lokusu obsahujícím geny pro těžký řetězec imunoglobulinu (IGHC). Detailní sekvenace této oblasti ukázala, že vysoký IgG index je jednoznačně asociován se specifickým haplotypem Gm21*. Ani jeden z jednotlivých SNP nevykázal signifikantní asociaci se susceptibilitou k RS samotné.

Tato studie prokázala, že u pacientů s RS je zvýšená intratekální syntéza IgG, částečně geneticky determinována polymorfismy IGHC lokusu. Otázka vztahu těchto genetických variant k patogenezi samotné RS tak bude předmětem dalšího intenzivního výzkumu.

(onse)

Zdroj: Buck D. et al. Genetic variants in the immunoglobulin heavy chain locus are associated with the IgG index in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2012; doi: 10.1002/ana.23749. [Epub ahead of print 8.9.2012]Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se