Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

7. 2. 2012

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případy

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případy.

Další z možností terapie tremoru by mohla být aplikace botulotoxinu typu A v injekční formě. Autoři z Royal Melbourne Hospital v Melbourne provedli randomizovanou, dvojitě zaslepenou zkříženou studii, ve které vyšetřili 33 končetin u 25 pacientů s RS trpících tremorem. Průměrná hodnota skóre EDSS byla 5,5. Pacientům byl aplikován botulotoxin (Botox, Allergan), jehož dávkování bylo zvoleno podle stupně obtíží daného pacienta a limitováno na počátku léčby 100 IU. Další injekce pak byla podána po 12 týdnech. Pacienti byli vyšetřováni v šestitýdenním intervalu po dobu 6 měsíců. Jako primární výsledek bylo hodnoceno Brain Score (závažnost tremoru, psaní, kreslení Archimedovy spirály při použití dominantní končetiny). Sekundárně bylo provedeno hodnocení jednotlivých druhů tremoru zahrnující klidový, posturální, kinetický a intenční pomocí škály Unified Tremor Rating Assessment and Combined Rating Scale.

Výsledky ukázaly signifikantní zlepšení po léčbě botulotoxinem ve srovnání s placebem ve všech sledovaných parametrech po 6 a 12 týdnech, zejména posturálního a akčního tremoru. Intenční tremor se zlepšil po 6 týdnech, ale ne po 12 týdnech. Specifické schopnosti (pití ze šálku) se výrazně zlepšily při kontrole po 12 týdnech. Nežádoucím účinkem léčby botulotoxinem byla slabost končetiny, která se vyvinula u 42,2 % pacientů – bylo to střední postižení, při kterém zůstala končetina ještě funkční, bylo pacienty dobře tolerováno a většinou do 2 týdnů odeznělo.

Závěrem sdělení, které bylo prezentováno v říjnu 2011 na 5. kongresu ECTRIMS/ACTRIMS, bylo zjištění, že botulotoxin účinně redukuje závažnost tremoru, zvyšuje obratnost horních končetin a zřetelně zlepšuje schopnost pacientů psát, kreslit či pít tekutiny.

(moa)

Zdroj: 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS). Abstrakt 50. Prezentováno 20. října 2011.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se