Bolesti hlavy jako raný projev roztroušené sklerózy

13. 4. 2018

Prospektivní multicentrická studie provedená v Německu měla za cíl vyhodnotit charakteristiky bolesti hlavy u pacientů s čerstvě diagnostikovanou roztroušenou sklerózou (RS) a klinicky izolovaným syndromem (CIS). Přestože se bolesti hlavy nepovažují za typický symptom RS, bližší poznatky k této problematice by mohly usnadnit diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy.

Popis studie

Studie se účastnilo 50 pacientů, u nichž byl zjišťován výskyt bolestí hlavy v uplynulých 4 týdnech. Většina pacientů měla relabující-remitentní a progresivní formu RS, u 3 z nich byl diagnostikován CIS. Ve sledované skupině převažovaly ženy (78 %) nad muži (22 %), průměrný věk činil 32 let.

Pacienti se účastnili semistrukturovaných rozhovorů, při nichž se hodnotila frekvence a délka trvání bolesti, její charakter a lokalizace. Pomocným nástrojem byl dotazník Rostock Headache Questionnaire, který kategorizuje bolest na migrénu bez aury a s aurou, tenzní bolest hlavy a bolest označovanou jako cluster headache. Pacienti dále podstoupili hodnocení závažnosti onemocnění pomocí skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale), magnetickou rezonanci, odběr mozkomíšního moku a vyšetření evokovaných potenciálů.

Výsledky

Celkem 39 pacientů (78 %) s nově diagnostikovanou RS nebo CIS uvedlo, že v uplynulých 4 týdnech trpěli bolestí hlavy. Většina jich popsala bolest jako pulzující (50 %), bodavou (30 %) nebo tupou a svíravou (28 %). Uvedená míra výskytu bolestí hlavy patří k nejvyšším zjištěným hodnotám u pacientů s těmito diagnózami.

Podle kritérií daných dotazníkem Rostock Headache Questionnaire trpělo 14 % pacientů tenzní bolestí hlavy, 10 % migrénou, 36 % bolestí hlavy připomínající migrénu a 18 % nespecifikovatelnou bolestí. Téměř polovina pacientů uváděla, že bolesti byly opakované, výrazně méně (14 %) jich hodnotilo potíže jako trvalé. Někteří udávali kombinaci opakovaných a trvalých bolestí.

Diskuse a závěr

Zjištěná vysoká míra výskytu bolesti hlavy u sledovaných pacientů vyvolává otázku, zda se jedná o komorbiditu, nebo projev onemocnění. Histologické rozbory mozku pacientů s RS v minulosti ukázaly přítomnost shluků připomínajících lymfoidní folikuly v mozkových plenách, které způsobují zánět, což může vysvětlovat vysokou míru výskytu bolestí hlavy. Bližší poznatky k bolestem hlavy připomínajícím migrénu a jejich odlišení od klasické migrény by byly z klinického a terapeutického hlediska pro RS velkým přínosem, stejně jako přesné definování typických bolestí. Přispěly by k přesnější diagnostice RS i CIS a spolu s dalšími diagnostickými metodami by umožnily zahájení vhodné imunomodulační terapie.

Přestože má studie určité nedostatky (například poměrně vysoké procento pacientů s nespecifikovatelným typem bolesti hlavy a absenci kontrolní skupiny), výsledky naznačují, že bolesti hlavy, obzvlášť ty připomínající migrénu, lze považovat za častý raný projev roztroušené sklerózy.

(pak)

Zdroj: Gebhardt M., Kropp P., Jürgens T. P. et al. Headache in the first manifestation of multiple sclerosis − prospective, multicenter study. Brain Behav 2017 Nov 16; 7 (12): e00852, doi: 10.1002/brb3.852.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se