Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

22. 4. 2014

Interferon beta (INF-beta) patří k zavedeným nemoc modifikujícím lékům užívaným v kontrole relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Několik různých parametrů, které by mohly pomoci předpovědět selhání INF-beta v terapii, bylo více či méně zavedeno také do klinické praxe. Atrofie mozku však dosud ve vztahu k INF-beta příliš studována nebyla.

Nedávno publikované výsledky prospektivní longitudinální studie u pacientů s RRRS léčených podáváním subkutánního INF-beta-1a hodnotila také proměnné vztažené k objemu mozku. Jako zkoumané prediktivní faktory byly ve studii hodnoceny progrese nemoci dle EDSS skóre, míra relapsů, počet aktivních lézí popsaných na MRI v průběhu 1 roku (zejména nové léze či narůstající léze v T2 frakci a léze zvýrazněné gadoliniem) či změny objemu parenchymové frakce mozku (% BVC) v průběhu prvního roku léčby. K analýze pak byl použit Coxův regresní model, který umožňuje uzpůsobení analýzy na věk, pohlaví či trvání nemoci. Stav pacienta bez odpovědi na léčbu (non-response) byl definován jako potvrzená progrese nemohoucnosti či prokázaný nový relaps mezi týdny 48 a 144 po zahájení léčby INF-beta.

Do studie autoři zařadili 71 po sobě jdoucích pacientů s RRRS, z nichž 71,8 % bylo žen. Doba sledování pacientů byla 144 týdnů. Celkem 34 (48 %) pacientů splnilo kritéria definice non-response k léčbě INF-beta.

Analýza výsledků sledování této skupiny pacientů ukázala, že přidání měření změn BVC k již známým faktorům umožňujícím predikovat odpověď na léčbu INF-beta je smysluplné a může zvýšit citlivost časné identifikace těch pacientů, kteří budou ve 2. a 3. roce léčby patřit mezi nonrespondéry k terapii IFN-beta-1a, a tedy zlepšit výběr léčby.

(eza)

Zdroj: Rojas J. I. et al. Brain atrophy as a non-response predictor to interferon-beta in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurol Res. Publikováno online 19. prosince 2013.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se