Alemtuzumab zlepšuje kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou

8. 1. 2018

Čerstvě publikované výsledky mezinárodních studií CARE-MS I a II s účastí České republiky ukázaly významně lepší kvalitu života (fyzické, duševní i emoční složky) pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) léčených alemtuzumabem v porovnání se subkutánním interferonem beta-1a (IFN-β1a).

Úvod

Tato analýza navazuje na hlavní výsledky studií fáze III CARE-MS I (u dosud neléčených pacientů s RRRS) a CARE-MS II (u nemocných s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu RSSS), které prokázaly superioritu alemtuzumabu oproti IFN-β1a z hlediska klinické účinnosti a nálezu na magnetické rezonanci.

Metodika studie

Pacientům byl v těchto studiích podáván buď alemtuzumab v dávce 12 mg/den po dobu 5 dní a po 12 měsících ve stejné dávce po dobu 3 dní, nebo IFN-β1a v dávce 44 μg s. c. 3× týdně. Kvalita života (QoL) byla měřena každých 6 či 12 měsíců pomocí dotazníku specifického pro roztroušenou sklerózu – FAMS (Functional Assessment of Multiple Sclerosis) i dotazníků pro obecné hodnocení QoL – EQ-5D (European Quality of Life – 5 Dimensions) a jeho vizuální analogové škály EQ-VAS a krátkého dotazníku SF-36 (36-Item Short-Form Survey).

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly statisticky významné zlepšení QoL měřené pomocí všech 3 škál při léčbě alemtuzumabem oproti vstupní hodnotě hned při prvním hodnocení. Toto zlepšení přetrvávalo po celé 2 roky. V porovnání s IFN-β1a bylo s alemtuzumabem dosaženo významně většího zlepšení QoL na škále FAMS, EQ-VAS a souhrnu fyzické složky SF-36 ve studii CARE-MS II a na škále FAMS ve studii CARE-MS I.

Závěr

Autoři v závěru této práce konstatují, že alemtuzumab vede k významnému zlepšení fyzické, duševní i emoční složky QoL pacientů s roztroušenou sklerózou, a to nezávisle na předchozím podávání léčby. Zlepšení QoL specifické pro RRRS i obecné QoL bylo při podávání tohoto léku větší než u IFN-β1a.

(zza)

Zdroj: Arroyo Gonzáles R., Kita M., Crayton H. et al.: Alemtuzumab improves quality-of-life outcomes compared with subcutaneous interferon beta-1a in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler 2017; 23 (10): 1367–1376, doi: 10.1177/1352458516677589.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.czŠtítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se