Alemtuzumab zlepšuje kognitivní funkce u roztroušené sklerózy

10. 4. 2018

Alemtuzumab byl v prezentované studii schopen zlepšit kognitivní funkce u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), a to nezávisle na změnách klinického stavu nebo obrazu získaného zobrazovacími metodami.

Zhoršení kognitivních funkcí jako komplikace RS

Zhoršení kognitivních funkcí je u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) častým a významným problémem − přítomné je u 40−70 % z nich. Nicméně hodnocení kognitivních funkcí není součástí standardního klinického nástroje pro měření míry disability pomocí škály EDSS (Expanded Disability Status Scale). Kognitivní dysfunkce má přitom vliv na kvalitu života a může negativně ovlivnit sociální aktivity. Efektivita chorobu modifikujících léčiv na pozitivní ovlivnění kognitivních funkcí byla studována pouze u malé části z nich.

Alemtuzumab a kognitivní funkce

Alembtuzumab je vysoce potentní monoklonální protilátka schválená k léčbě relabující-remitentní RS. Mezinárodní studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány, byla zaměřena na popsání vlivu alemtuzumabu na kognitivní funkce u aktivní RRRS.

Průběh studie

Zařazeno bylo 21 pacientů s RRRS, u nichž bylo provedeno široké neuropsychologické hodnocení při vstupu do studie a dále v průběhu léčby alemtuzumabem. Průměrná doba mezi dvěma neuropsychologickými vyšetřeními u pacienta představovala 15,05 měsíce.

Výsledky

Celkové kognitivní funkce zůstaly v průběhu sledovaného období léčby alemtuzumabem stejné nebo se zlepšily. U neuropsychologických testů zaměřených na rychlost zpracování informací bylo u většiny pacientů pozorováno zlepšení (klinicky relevantní). Lineární regresní modely ukázaly, že změny pozorované pomocí nástrojů k posouzení klinických změn nebo změn popsaných při zobrazení CNS u pacientů s RRRS nemohly plně vysvětlit zlepšení kognice.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že léčba alemtuzumabem u pacientů s aktivní RRRS vede ke stabilizaci kognitivních funkcí celkově a pozitivně ovlivňuje rychlost zpracování informací. Tyto pozitivní změny se zdály být nezávislé na klinických či zobrazovacích parametrech zlepšení RRRS. Hodnocení kognitivních funkcí tak může představovat nezávislý nástroj k hodnocení efektu léčby pacientů s RRRS.

(eza)

Zdroj: Riepl E., Pfeuffer S., Ruck T. et al. Alemtuzumab improves cognitive processing speed in active multiple sclerosis − a longitudinal observational study. Front Neurol 2018 Jan 16; 8730, doi: 10.3389/fneur.2017.00730.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se