Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

25. 1. 2018

Rozšíření dvouleté studie CARE-MS II porovnávající účinnost alemtuzumabu a interferonu beta-1a (IFN-β1a) se zúčastnilo 92,9 % pacientů ze základní studie. Cílem bylo vyhodnotit 5letou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu u pacientů s aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) s neadekvátní odpovědí na předchozí léčbu.

Metodika studie

Ve dvouleté studii CARE-MS II (Comparison of Alemtuzumab and Rebif Efficacy in Multiple Sclerosis) porovnávající účinnost alemtuzumabu a IFN-β1a byly pacientům léčeným alemtuzumabem podány dvě léčebné kúry (základní a po 12 měsících). Nemocní se po skončení základního klinického hodnocení mohli zúčastnit i prodloužení studie, kdy byl alemtuzumab podáván dle potřeby při relapsu nebo zvýšené MRI aktivitě.

V závěru byla vyhodnocována roční míra relapsů, 6měsíční potvrzené zhoršení disability (vzestup skóre EDSS [Expanded Disability Status Scale] ≥ 1 bod  nebo ≥ 1,5 v případě základního skóre EDSS = 0), 6měsíční potvrzené zlepšení disability (snížení skóre EDSS ≥ 1 bod při základním EDSS ≥ 2,0), nepřítomnost aktivity onemocnění, ztráta objemu mozkové tkáně a incidence nežádoucích příhod.

Výsledky

Většina pacientů léčených alemtuzumabem (92,9 %), kteří dokončili CARE-MS II, se zúčastnila i rozšíření. 59,8 % z nich nepotřebovalo další podání alemtuzumabu. Incidence nežádoucích příhod v rozšíření studie byla nižší než v základní dvouleté studii. Výskyt poruch štítné žlázy dosáhl vrcholu v roce 3, poté klesal.

Roční míra relapsů byla v letech rozšíření studie nízká (roky 3–5: 0,22; 0,23; 0,18). Během 5 let u 75,1 % pacientů nedošlo k 6měsíčnímu potvrzenému zhoršení disability; naopak 42,9 % jich dosáhlo 6měsíčního potvrzeného zlepšení disability. V letech 3, 4 a 5 nebyla přítomná aktivita onemocnění u 52,9 %, 54,2 % a 58,2 % pacientů. Průměrná roční ztráta objemu mozkové tkáně zůstávala v rozšířené studii nízká (v letech 1–5: –0,48 %; –0,22 %; –0,10 %; –0,19 %; –0,07 %).

Závěr

Alemtuzumab dosahoval u pacientů s neadekvátní odpovědí na předchozí terapii během 5letého sledování dlouhodobé účinnosti bez nutnosti kontinuální léčby. Tato studie přináší evidenci III. stupně dokládající účinnost alemtuzumabu a jeho vliv na zpomalení atrofie mozkové tkáně.

(hak)

Zdroj: Coles A. J., Cohen J. A., Fox E. J. et al.: Alemtuzumab CARE-MS II 5-year follow-up: Efficacy and safety findings. Neurology 2017; 89 (11): 1117–1126, doi: 10.1212/WNL.0000000000004354.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se