Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy po selhání fingolimodu – data z reálné praxe

24. 7. 2018

Fingolimod je účinná terapeutická možnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) v tzv. 1,5. linii. Jeho dlouhodobé podávání však může být limitováno výskytem nežádoucích účinků a refrakterností vůči této terapii. Proto jsou pro klinickou praxi důležité informace o bezpečnosti a účinnosti eskalace léčby z fingolimodu na alemtuzumab.

Analyzovaná data

Němečtí autoři v recentně publikované práci retrospektivně analyzovali případy 50 pacientů s RRRS, u nichž byla změněna léčba fingolimodem na alemtuzumab. Údaje pocházejí z 9 velkých německých center pro léčbu RS z období 2013–2016.

Délka trvání RS u těchto pacientů při převedení léčby na alemtuzumab činila průměrně 12,9 roku, medián skóre disability EDSS (Expanded Disability Status Scale) 3,0, předchozí léčba fingolimodem trvala průměrně 68 týdnů. Na alemtuzumabu byli pacienti sledováni průměrně 64 týdnů.

Výsledky

Roční výskyt relapsů klesl z 2,2 v posledním roce před změnou léčby na 0,34 v 1. roce léčby alemtuzumabem. Hodnoty skóre EDSS se stabilizovaly.

U podskupiny 23 pacientů byly také hodnoceny výsledky vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Ukázaly snížení počtu sytících se (z 4,47 na 0,26) a nových/zvětšených T2 lézí (z 5,8 na 0,27) po změně léčby.

Vedlejší účinky alemtuzumabu odpovídaly dosud publikovaným údajům. U dvou pacientů se objevila autoimunita, u jednoho závažná infekce. U jednoho pacienta se rozvinula letální nekrotizující leukoencefalopatie a hemolytická anémie.

Závěr

Autoři došli k závěru, že alemtuzumab představuje slibnou léčbu RRRS u pacientů, kteří jsou refrakterní vůči léčbě fingolimodem.

(zza)

Zdroj: Huhn K., Bayas A., Doerck S. et al. Alemtuzumab as rescue therapy in a cohort of 50 relapsing-remitting MS patients with breakthrough disease on fingolimod: a multi-center observational study. J Neurol 2018 Jul; 265 (7): 1521–1527, doi: 10.1007/s00415-018-8871-2.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se