Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

22. 3. 2017

Recentně vydaný článek sleduje faktory ovlivňující adherenci pacientů s nově nasazenou léčbou roztroušené sklerózy a v této souvislosti rovněž porovnává injekční léčbu aplikovanou samotným pacientem a perorální léčbu.

Úvod

Chorobu modifikující léky (DMD − disease modifying drugs) pro léčbu roztroušené sklerózy jsou dostupné již i v perorální formě. Autoři následující práce se zabývali srovnáním adherence pacientů s roztroušenou sklerózou s nově nasazenou terapií DMD podle cesty podání a hledali i další proměnné, které mohou tuto adherenci ovlivnit. 

Metodika studie

Retrospektivní studie čerpala z databáze IMS Health Real World Data Adjudicated Claims v období let 2010−2014. Adherence k léčbě byla stanovena pomocí MPR (medication possession ratio), což je podíl počtu dní, na které si pacient vyzvedl lék, a počtu dní od první do poslední preskripce během 12měsíčního období sledování. Byla užita binární analýza, kdy MPR ≥ 0,8 znamenalo adherenci a MPR < 0,8 nonadherenci. Regresní model zkoumal pravděpodobnost adherence vzhledem k typu DMD (injekce nebo perorální forma). Další proměnné zahrnovaly věk, pohlaví a souběžná onemocnění pacientů. 

Výsledky

Analýza zahrnula 7207 pacientů s injekční formou DMD a 1175 osob s perorálními léky. Při neadjustované analýze se podíl pacientů s adherencí k léčbě (MPR ≥ 0,8) příliš nelišil a činil 54,1 % u injekčních léků a 53,0 % u perorálních léků. Větší adherence k léčbě byla prokázána u mužů (odds ratio [OR] 1,20; 95% CI 1,085−1,335; p = 0,0005) a ve věkových skupinách od 35 let v porovnání s nejmladší věkovou skupinou 18−34 let (OR 1,220−1,331; p < 0,01). Menší adherence k léčbě byla zjištěna u pacientů s depresí (OR 0,618; 95% CI 0,511−0,747; p < 0,0001).

Závěr

Sledování prokázalo, že dodržování léčby prvním DMD u roztroušené sklerózy je lepší u mužů a u pacientů starších 35 let, nižší je naopak u pacientů s depresí. Cesta podání (injekční nebo perorální) adherenci příliš neovlivnila. 

(imt)

Zdroj: Munsell M., Frean M., Menzin J., Phillips A. L. An evaluation of adherence in patients with multiple sclerosis newly initiating treatment with a self-injectable or an oral disease-modifying drug. Patient Prefer Adherence 2017; 11: 55−62.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se