Adherence k chorobu modifikujícím léčivům u pacientů s relabující-remitentní RS

27. 12. 2010

Prezentovaná studie hodnotí míru adherence (ve stejném smyslu se používá i výraz compliance) pacientů s relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) k předepsané léčbě a odkrývá faktory, které adherenci mezi těmito pacienty nejvíce ohrožují.

Adherence hraje při léčbě RS velkou roli

Chorobu modifikující léčiva (angl. zkr. DMTs, disease-modifying therapies) pro léčbu RS slouží k potlačení aktivity této nemoci. Většina se podává injekčně, instruovaný pacient si lék aplikuje sám. Velkou výzvou je tudíž adherence k terapii. Adherence udává, jak poctivě pacient dodržuje předepsaný léčebný režim. Zahrnuje vůli zahájit léčbu a užívat léky přesně tak, jak lékař předepsal. Léčba musí být maximálně adresná, aby byla účinná a její efekt co možná největší.

Metodika výzkumu

Popisovaná multicentrická observační multinárodní 4fázová studie byla cílena na hodnocení účinnosti léčby se zřetelem k adherenci. Pacienti i lékaři obdrželi dotazník, který zjišťoval adherenci k DMTs. Konkrétně se jednalo o intramuskulární interferon beta (beta-1a), subkutánní interferon beta (beta-1a, beta-1b) a glatirameracetát. Sbírána byla rovněž data o kvalitě života a kognitivních funkcích. K identifikaci faktorů spojených s dlouhodobou adherencí k DMTs byla provedena multivariační analýza.

Výsledky

Studii bylo podrobeno 2 648 pacientů, jejichž průměrná délka léčby dosahovala 31 měsíců. Vzorek byl tedy shledán velmi reprezentativním co do počtu pacientů, tak i délky sledování. Některé z výsledků příliš nepřekvapily, jiné naopak:

  • 1 923 pacientů (75 %) vykázalo k terapii plnou adherenci;
  • tito adherentní pacienti udávali lepší kvalitu života a méně neuropsychologických potíží než pacienti nonadherentní;
  • adherentní pacienti měli rovněž významně kratší trvání nemoci i léčby než pacienti nonadherentní;
  • ženy byly více adherentní k léčbě než muži.

U pacientů, u kterých byla adherence nejvíce snížená, byly nejčastějšími důvody:

  • opomenutí aplikovat si injekci (52 % případů);
  • ostatní důvody spojené s aplikací injekce (32 %).

Závěr

Identifikace faktorů, které adherenci k předepsané léčbě u pacientů s RS snižují, je prvním krokem ke zlepšení a maximalizaci přínosu léčby RS.

(ercp)

Zdroj: Devonshire V., Lapierre Y., MacDonell R. et al.: The Global Adherence Project (GAP): a multicenter observational study on adherence to disease-modifying therapies in patients suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2010. Publikováno online 14. června 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se