Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

14. 12. 2016

Psoriatická artritida (PsA) je zánětlivé onemocnění struktur pohybového aparátu. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny manifestace onemocnění, což se však ne vždy daří.

Ztráta léčebné odpovědi

Biologická léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), která je indikovaná po selhání konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků (DMARDs), je schopna pokrýt většinu klinických manifestací PsA. Nicméně 40–60 % pacientů při užívání prvního preparátu ukončí terapii kvůli nežádoucím účinkům nebo sníženému terapeutickému efektu po 3 letech léčby.

Tuto situaci lze řešit třemi způsoby:
a) přidáním syntetického chorobu modifikujícího léku,
b) změnou původního léku za jiný inhibitor TNF-α,
c) indikací léku s jiným mechanismem účinku. 

Přidání methotrexátu

Přidání methotrexátu ke stávajícímu inhibitoru TNF-α může u nemocných s PsA zlepšit léčebnou odpověď kožního syndromu, zpomalit rentgeno­vou progresi, napomoci setrvání na léčbě u pacientů, kteří pře­rušili léčbu z důvodu nežádou­cích účinků, či prodloužit setr­vání na léčbě infliximabem (nikoli však etanerceptem), ale nezlep­ší odpověď z hlediska kloubního posti­žení. 

Změna biologického léku za jiný inhibitor TNF-α

Efekt switche sledovalo více studií, nejpřínosnější je patrně dánská studie Danbio. Ta sledova­la odpověď na terapii u pacientů, kteří zůstali na původní léčbě nebo měnili lék jednou či dvakrát. Výsledky ukázaly postupný pokles léčeb­né odpovědi, jenž kopíroval po­čet switchů – čím více jich proběhlo, tím horší odpověď. 

Výměna za lék s jiným mechanismem účinku

Třetí možností řešení neefektivní odpovědi na léčbu pomocí inhibitorů TNF-α je výměna původního léku za přípravek s ji­ným mechanismem účinku. Důležitou roli v rozvoji PsA totiž hraje nejen TNF-α, na který cílí většina biologických léčiv indikovaných v terapii PsA, ale i další složky imunitního systému. Patří sem například interleukiny 12 a 23 (IL-12/IL-23) a interleukin 17 (IL-17). Jejich inhibitory tvoří novou skupinu léků na PsA. 

Ustekinumab

Největší zkušenosti jsou zatím s ustekinumabem (plně humánní monoklonální protilátka IgG s afinitou k IL-12/IL-23). Bezpečnost a účinnost usteki­numabu byla prokázána ve studiích PSUMMIT 1 a PSUMMIT 2. Ustekinumab vykazuje delší setrvání pacientů na léčbě a nižší frekvenci jejího přerušení u nemocných léčených ustekinumabem v 1. linii (bez předchozí terapie inhibitorem TNF-α) ve srovnání s etanerceptem, infliximabem či adalimumabem. Tento trend přetrvává i ve 2. druhé, respektive 3. linii. 

Závěr

Zdá se, že terapeutický potenciál inhibitorů TNF-α je vyčerpán. Pozornost se proto obrací na léky s jiným mechanismem účinku. Vedle ustekinumabu je to například secukinumab, apremilast či ixekizumab. Nové poznatky ovlivnily aktuální doporučení GRAPPA a EULAR a odrazí se i v doporučeních České revmatologické společnosti ČLS JEP.

(ask)

Zdroj: Štolfa J. Jak postupovat u pacientů s psoriatickou artritidou po selhání anti-TNF. Acta Medicinae 2016; 5 (7): 27−32.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se