Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

12. 12. 2017

Studie italských autorů probíhající ve čtyřech klinických a univerzitních pracovištích se zabývala účinností cílených léčiv v léčbě psoriázy. Reagovala tak na nedostatek klinických dat, analýz a přímých srovnání použití různých cílených léčiv u pacientů v běžné klinické praxi.

Metodika studie

Účelem prezentované studie bylo porovnat účinnost cílených léčiv u pacientů s psoriázou / psoriatickou artritidou. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 255 pacientů léčených adalimumabem, etanerceptem a ustekinumabem po dobu nejméně 16 týdnů. Byla hodnocena odpověď PASI 90/100 (Psoriasis Area and Severity Index), tj. zlepšení stavu o 90 či 100 % oproti stavu před léčbou, a dále byla sledována doba potřebná k dosažení odpovědi PASI 90/100. K vyhodnocení vlivu lokalizace psoriázy na dosažení odpovědi PASI 100 byla použita logistická regrese.

Výsledky

Z hlediska parametru PASI 90 nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl mezi etanerceptem a ustekinumabem (65,5 vs. 55,4 %), zatímco u pacientů léčených adalimumabem byla pozorována výraznější terapeutická odpověď ve srovnání s ustekinumabem (71,6 vs. 55,4 %; p = 0,02). Více pacientů dosáhlo úplné remise (odpověď PASI 100) při léčbě adalimumabem oproti léčbě etanerceptem (65,7 vs. 23,0 %; p < 0,001) nebo ustekinumabem (65,7 vs. 44,6 %; p = 0,003). Nemocní léčení adalimumabem dosáhli odpovědi PASI 90 statisticky významně dříve oproti ustekinumabu nebo etanerceptu.

Odpovědi PASI 100 bylo po 3 měsících dosaženo přibližně u 43 % pacientů léčených adalimumabem a ustekinumabem oproti 14,3 % u nemocných, jimž byl aplikován etanercept. Po 6 měsících se tyto hodnoty zvýšily na 92,5 % (adalimumab), 85,4 % (ustekinumab) a 35,7 % (etanercept). Psoriatické postižení nehtů nebo genitální psoriáza vykazovaly nesignifikantní trend spojení s vyšší šancí dosáhnout odpověď PASI 100. 

(norg)

Zdroj: Carrera C. G., Dapavo P., Malagoli P. et al. PACE study: real-life PASI 100 response with biological agents in moderate-severe psoriasis. J Dermatolog Treat 2017 Nov 10; 1–6, doi: 10.1080/09546634.2017.1395805 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se