Bimekizumab v léčbě středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa – další schválená indikace pro toto biologikum

1. 7. 2024

V květnu byly v časopisu Lancet publikovány primární výsledky studií BE HEARD I a II, které hodnotily účinnost a bezpečnost inhibitoru IL-17A a IL-17F bimekizumabu v léčbě středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa (HS) u dospělých. Jde o první publikaci výsledků těchto studií fáze III. Na jejich základě schválila Evropská léková agentura (EMA) bimekizumab (jenž má v současné době schválení k léčbě ložiskové psoriázy, psoriatické artritidy a axiální spondylartritidy) také k terapii HS u dospělých, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na běžnou systémovou terapii.

Hidradenitis suppurativa – chronické zánětlivé onemocnění kůže

HS je chronické recidivující zánětlivé onemocnění kůže provázené komorbiditami a výrazně snižující kvalitu života. Projevuje se zánětlivými noduly a abscesy s podkožním píštělovým propojením v místech zvýšeného kožního tření (zejména v podpaží a v tříslech). Z abscesů může vytékat zapáchající hnis, vznikají otevřené rány, které se velmi pomalu hojí a mohou zanechávat jizvy. HS postihuje 0,4–1,0 % světové populace a u 14,5 % postižených je invalidizující. Onemocnění je spojené se zvýšeným výskytem depresí a dokonaných sebevražd, nezaměstnaností a častou pracovní neschopností.

HS není infekčního původu a není důsledkem nedostatečné hygieny. Je způsobena chybnou funkcí imunitního systému a má autoimunitní charakter. Patogeneze HS je komplexní a zahrnuje působení IL-17A a IL-17F, jež spolu s dalšími prozánětlivými cytokiny navozují influx neutrofilů do kožních lézí a udržují chronický zánět. Jediná biologická léčba schválená v léčbě HS zahrnuje inhibitor tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) adalimumab a inhibitor IL-17A secukinumab. Téměř polovina lékařů a pacientů však vyjadřuje nespokojenost s dosavadními možnostmi léčby HS.

Bimekizumab – protilátka proti IL-17A a IL-17F

Bimekizumab je monoklonální protilátka IgG1, která selektivně inhibuje IL-17F i IL-17A. Tato duální inhibice prokázala in vitro účinné potlačení tvorby prozánětlivých cytokinů, které bylo silnější než při inhibici samotného IL-17A. Bimekizumab již také prokázal klinicky významný přínos u pacientů s HS v placebem kontrolované studii fáze II z hlediska dosažení léčebné odpovědi HiSCR50 (Hidradenitis Suppurativa Clinical Response 50) definované jako ≥ 50% snížení počtu zánětlivých lézí (celkový počet abscesů a zánětlivých nodulů) bez zvýšení počtu abscesů a drenážních píštělí.

Metodika a průběh studií BE HEARD

BE HEARD I a II jsou 48týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studie fáze III s identickým designem. Zařadily pacienty starší 18 let se středně těžkou až těžkou HS, kteří byli randomizováni v poměru 2 : 2 : 2 : 1 k s.c. podávání bimekizumabu 320 mg každé 2 týdny po dobu 48 týdnů nebo 320 mg každé 4 týdny po dobu 48 týdnů nebo 320 mg každé 2 týdny do 16. týdne (po kterém následovalo 320 mg každé 4 týdny do 48. týdne) nebo placeba až do 16. týdne (po kterém následovalo 320 mg bimekizumabu každé 2 týdny až do 48. týdne). Primárním sledovaným parametrem bylo dosažení léčebné odpovědi HiSCR50 v 16. týdnu.

Výsledná zjištění

Randomizováno bylo 505 pacientů ve studii BE HEARD I a 509 ve studii BE HEARD II. HiSCR50 bylo v 16 týdnu dosaženo v obou studiích u významně většího podílu pacientů s bimekizumabem podávaným každé 2 týdny než s placebem: u 48 vs. 29 % pacientů ve studii BE HEARD I (poměr šancí [OR] 2,23; 97,5% interval spolehlivosti [CI] 1,16–4,31; p = 0,0060) a u 52 vs. 32 % pacientů ve studii BE HEARD II (OR 2,29; 97,5% CI 1,22–4,29; p = 0,0032). Ve studii BE HEARD II byl zjištěn také významně větší podíl pacientů s dosažením HiSCR50 při podávání bimekizumabu každé 4 týdny v porovnání s placebem: u 54 vs. 32 % pacientů (OR 2,42; 97,5% CI 1,22–4,80; p = 0,0038). Ve 48. týdnu odpověď na léčbu přetrvávala nebo se zvýšila.

Závažné nežádoucí příhody se během 48 týdnů léčby bimekizumabem objevily u 8 % pacientů ve studii BE HEARD I a u 5 % ve studii BE HEARD II. Nejčastější nežádoucí příhodou byly kromě infekce COVID-19 ve studii BE HEARD I průjem a ve studii BE HEARD II orální kandidóza a bolest hlavy. Hlášeno bylo jedno úmrtí pacienta ze skupiny s bimekizumabem podávaným každé 2 týdny z důvodu městnavého srdečního selhání při závažné kardiovaskulární anamnéze, které nebylo dáváno do souvislosti s hodnocenou léčbou. Nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály týkající se bimekizumabu.

Závěr

Jak ukazují nedávno publikované první výsledky studií BE HEARD I a II, bimekizumab je u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou HS dobře tolerován a vede k rychlé, hluboké a klinicky významné odpovědi na léčbu, která přetrvala po celých 48 týdnů sledování. Tato zjištění svědčí pro podávání bimekizumabu v této indikaci a byla podkladem jeho schválení také v léčbě středně těžké až těžké HS.

(zza)

Zdroje: Kimball A. B., Jemec G. B. E., Sayed C. J. et al. Efficacy and safety of bimekizumab in patients with moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (BE HEARD I and BE HEARD II): two 48-week, randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre phase 3 trials. Lancet 2024; 403 (10443): 2504–2519, doi: 10.1016/S0140-6736(24)00101-6.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie
Partneři sekce
UCB

Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se