Jednodávkové předplněné injekční stříkačky pro vakcinaci přispívají ke zlepšení péče

12. 5. 2017

Národní centrum pro očkování a respirační nemoci v USA (NCIRD) připravilo podrobné pokyny pro přípravu vakcín, manipulaci s nimi, balení, skladování, způsob podání a likvidaci.

Inzerce

Rekonstituce vakcíny

Vakcíny jsou často dodávány ve formě lyofilizovaného prášku, který se před aplikací smíchá s předepsaným rozpouštědlem. Tento proces se nazývá „rekonstituce“. Rozpouštědlem může být sterilizovaná voda, ale může obsahovat i další substance, určené ke zlepšení rozpustnosti lyofilizované vakcíny, stabilizaci rekonstituované vakcíny nebo zachování její sterility. Rozpouštědla se liší objemem. K zajištění účinnosti a bezpečnosti výsledné směsi je nutné použít rozpouštědlo předepsané výrobcem. Postup při rekonstituci konkrétní vakcíny je uveden v souhrnu údajů o přípravku (SPC) a je třeba provést jej bezprostředně před použitím.

Jednodávkové a vícedávkové obaly

Vakcíny mohou být uložené ve vícedávkových nebo jednodávkových obalech. Vícedávkové lahvičky obsahují protimikrobní pomocné látky, které brání růstu a množení bakterií. Jednodávkové vakcíny jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Lahvička nesmí být otevřena předčasně.

Výrobcem předplněné injekční stříkačky

NCIRD důrazně varuje před praxí předplňování plastových injekčních stříkaček ve zdravotnických zařízeních. Většina stříkaček je určena pro okamžité podávání, nikoliv pro skladování vakcíny. Tato praxe přináší riziko nesprávného skladování, a pokud navíc vakcína neobsahuje protimikrobní látky, hrozí bakteriální kontaminace. Údaje o stabilitě vakcín uložených v plastových injekčních stříkačkách nejsou k dispozici. Může dojít také k interakci vakcíny s plastovými složkami a k poklesu její účinnosti.

Naopak je doporučeno používat skleněné injekční stříkačky předplněné výrobcem, které splňují základní standardy pro přípravu, aplikaci a skladování. Příkladem takového přípravku je Hexacima, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Jedná se o vakcínu proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě a Haemophilus influenzae typu b. Vakcína je již hotová, tekutá, a proto není třeba další ředění nebo jiná manipulace. Riziko vzniku chyb, které mají vliv na imunizaci vakcínou, se tím výrazně snižuje.

Signifikantní časová úspora 

Výhody aplikace vakcín pomocí předplněných jednodávkových injekčních stříkaček (JDIS) prokázala studie z roku 2010, kterou uskutečnila The Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Úkolem bylo změřit a porovnat časy potřebné k podání chřipkové vakcíny z JDIS a vícedávkových lahviček (VDL). Příprava dávky z VDL vyžaduje více kroků, bezchybnou techniku a aseptický postup. Možnost použít předem připravenou dávku z jednodávkové lahvičky vedla k signifikantní časové úspoře a v konečném důsledku ke zlepšení lékařské péče. Lékaři uváděli, že se mohou více věnovat pacientům, zkrátit čekací doby a v případě vysoké poptávky přijmout další pacienty.

Bezpečnost a jednoduchost

The Little Clinic (TLC), která působí na 90 místech v 6 amerických státech, sledovala během chřipkové sezóny roku 2011 výhody a nevýhody použití chřipkových vakcín v JDIS obalech dle názoru lékařů. Výsledky na konci chřipkové sezóny ukázaly následující výhody: jednoduchost přípravy a použití, vyšší bezpečnost pro pacienty, snížení či odstranění ztráty vakcíny a sjednocení administrativy. 

Během chřipkové sezóny 2012−2013 TLC zrealizovala další projekt, jehož úkolem bylo zjistit dopad na provoz při objednávání, skladování a podávání vakcín v JDIS obalech. Ty totiž mají větší rozměry, ale jednotlivá zdravotnická zařízení zpravidla disponují omezenými skladovacími prostorami a nízkou kapacitou chladicích zařízení. Používání JDIS je tak nutně spojeno se zefektivněním plánování objednávek a lepším monitoringem stavu zásob.

(lkt)

Zdroje:
1. Vaccine Storage and Handling Toolkit: Vaccine preparation and disposal. The National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dostupné na: www.hospitalrefrigerators.com/CDC-Vaccine-Storage-Requirements/prep_disposal.pdf
2. Myers E., Rosenberg S. Prefilled syringe vaccine doses: an emerging option in the retail-based clinic setting. Pharmacy Times 2015 Mar 22. Dostupné na: www.pharmacytimes.com/publications/directions-in-pharmacy/2015/march2015/prefilled-syringe-vaccine-doses-an-emerging-option-in-the-retail-based-clinic-settingŠtítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více