Vztah mezi funkcí štítné žlázy a ledvinnými funkcemi u pacientů s DM 2. typu

29. 11. 2019

Studií, které by se zabývaly vztahem mezi ledvinnými funkcemi a funkcí štítné žlázy u pacientů s diabetem mellitem 2. typu (DM2), je dosud jen poskrovnu. Cílem autorů této práce proto bylo zjistit, zda je hladina tyreotropního hormonu (TSH) spojena s hodnotou odhadované glomerulární filtrace (eGFR) u pacientů s DM2 bez manifestního onemocnění štítné žlázy.

Úvod

U řady pacientů s DM2 se postupem času rozvine chronické onemocnění ledvin (CKD, pokles glomerulární filtrace pod 1 ml/s/1,73 m2 a/nebo albuminurie). Funkci ledvin u pacientů s DM2 ovlivňuje množství patogenetických faktorů, jakými jsou hypertenze, lipidový profil, variabilita glykémie nebo blokáda systému renin − angiotenzin − aldosteron. 

Kohortová studie

Do kohortové studie bylo zahrnuto 5936 pacientů s DM2, z nichž 248 mělo subklinickou hypertyreózu a 362 subklinickou hypotyreózu. Kromě funkce štítné žlázy u nich byly hodnoceny i sérový kreatinin a vylučování albuminu ve 24hodinovém sběru moči.

Výsledná zjištění

Ve srovnání s jedinci s normální funkcí štítné žlázy měli pacienti se subklinickou hypotyreózou nižší eGFR (1,38 ± 0,37 vs. 1,50 ± 0,37 ml/s/1,73 m2; p < 0,01), vyšší vylučování albuminu (114 ± 278 vs. 88 ± 229 mg/24 hod; p < 0,05) a vyšší incidencí CKD (16,0 vs. 10,1 %; p < 0,05).

Probandi s hladinami TSH mezi 0,55 a 3,0 μIU/ml měli vyšší eGFR (1,52 ± 0,37 ml/s/1,73 m2) a nižší prevalenci CKD (9,5 %) než ti s vyšší hladinou TSH, tj. 3,01−4,78 μIU/ml (eGFR 1,43 ± 0,38 ml/s/1,73 m2; p < 0,01; prevalence CKD 13,1 %; p < 0,01). Lineární logistická regrese ukázala, že hodnota eGFR byla signifikantně negativně spojena s TSH (poměr šancí [OR] 0,519; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,291−0,927; p < 0,05).

Závěr

Vysoké hladiny TSH byly v této studii nezávisle asociované se sníženými hodnotami eGFR u pacientů s DM2 bez manifestního onemocnění štítné žlázy. Lékaři, kteří o pacienty s DM2 pečují, by proto měli po onemocnění štítné žlázy u svých pacientů pravidelně aktivně pátrat.

(epa)

Zdroj: Zhang Y., Wang Y., Tao X. J. et al. Relationship between thyroid function and kidney function in patients with type 2 diabetes. Int J Endocrinol 2018; 2018: 1871530, doi: 10.1155/2018/1871530.Štítky
Endokrinologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se