Zmírnění pánevní bolesti spojené s endometriózou prostřednictvím kombinace ethinylestradiolu a drospirenonu ve flexibilním režimu

12. 11. 2017

Cílem recentně publikované studie japonského týmu bylo zjistit účinnost a bezpečnost ethinylestradiolu (20 μg) / drospirenonu (3 mg) ve flexibilním prodlouženém režimu (FlexibleMIB − Flexible Management of Intracyclic Bleeding) ve srovnání s placebem v léčbě pánevní bolesti související s endometriózou (EAPP).

Symptomy a léčba endometriózy

Endometrióza jako hormonálně dependentní onemocnění postihuje ženy v reprodukčním věku s prevalencí 10 %, u infertilních pacientek pak prevalence dosahuje 25−50 %. Je spojena s variabilními bolestivými symptomy (včetně menstruační bolesti, bolestí břicha mimo menstruaci, lumbalgie, bolesti při defekaci a dyspareunie), které snižují kvalitu života. Terapie zahrnuje laparoskopické řešení nebo radikální chirurgický zákrok, alternativou by mohla být dlouhodobá hormonální terapie.

Metodika studie

Do výzkumu probíhajícího v letech 2012−2014 se zapojilo 32 center a celkem 312 pacientek ve věku ≥ 20 let s endometriózou (průměrný věk byl 35,2 roku). Randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze III s paralelními skupinami se skládala z 24týdenní dvojitě zaslepené léčebné fáze (FlexibleMIB nebo placebo) a následně z 28týdenní prodloužené fáze (FlexibleMIB)a z nezaslepeného referenčního ramene (dienogest). Cílem prodloužení bylo zhodnotit dlouhodobou bezpečnost režimu FlexibleMIB.

Pacientky byly randomizovány do skupin užívajících FlexibleMIB, placebo nebo dienogest. Skupiny s režimem FlexibleMIB nebo placebem dostávaly 1 tabletu denně kontinuálně po dobu 120 dní se 4denním intervalem bez tablet buď po 120 dnech, nebo po ≥ 3 po sobě následujících dnech špinění a/nebo krvácení mezi dny 25 a 120. Po 24 týdnech byly pacientky s placebem převedeny na režim FlexibleMIB. V nezaslepeném referenčním rameni dostávaly pacientky randomizované k podávání dienogestu 2 mg/den po dobu 52 týdnů. Hlavním sledovaným parametrem byla absolutní změna nejtěžší pánevní bolesti spojené s endometriózou (EAPP − endometriosis-associated pelvic pain) stanovená pomocí vizuální analogové škály (VAS) od vstupu do studie až po ukončení dvojitě zaslepené léčebné fáze.

Výsledky

Ve srovnání s placebem režim FlexibleMIB během 24 týdnů signifikantně redukoval nejtěžší EAPP (průměrný rozdíl ve vizuální analogové stupnici: −26,3 mm; 95% interval spolehlivosti −31,6 až −20,9; p < 0,0001). FlexibleMIB také zmírnil další typy bolesti spojené s endometriózou, jako je bolest při menstruaci, bolest mimo menstruaci, dyspareunii, zmírnil i průměrnou bolest a snížil počet dní s bolestí. Na rozdíl od placeba vedl ke zlepšení gynekologického nálezu a ke zmenšení endometriomů.

Závěr

Režim FlexibleMIB prokázal, že je účinným prostředkem ke zmírnění pánevní bolesti spojené s endometriózou, a zároveň byl pacientkami dobře tolerován. Tyto výsledky naznačují, že může být novou alternativou pro léčbu endometriózy.

(rej)

Zdroj: Harada T., Kosaka S., Elliesen J. et al. Ethinylestradiol 20 μg/drospirenone 3 mg in a flexible extended regimen for the management of endometriosis-associated pelvic pain: a randomized controlled trial. Fertil Steril 2017 Sep 11, pii: S0015-0282(17)31691-6, doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.1165.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se