Vztah kouření a dysmenorey u mladých žen

8. 4. 2016

Australská studie měla za cíl prozkoumat spojitost mezi kouřením cigaret a vznikem a vývojem dysmenorey, a to na velkém vzorku mladých žen.

Prospektivní kohortové studie se zúčastnilo 9 067 mladých žen, které alespoň 3× uvedly bolestivou menstruaci a jež byly náhodně vybrány z národní databáze Medicare. Tyto ženy byly sledovány od roku 2000, kdy se jejich věk pohyboval mezi 22 a 27 lety, do roku 2012.

Na začátku studie 26 % žen uvedlo, že v současné době kouří. Podle vývoje dysmenorey byly rozděleny do 4 skupin: normativní (42 %), s pozdním začátkem (11 %), s ustupujícími projevy (33 %) a chronickým průběhem (14 %). V porovnání se ženami, které nikdy nekouřily, měly kuřačky významně vyšší pravděpodobnost, že budou spadat do skupiny s chronickou dysmenoreou. Poměr šancí (odds ratio [OR]) poté, co byly vzaty v úvahu sociálně-demografické a reprodukční faktory i životní styl, byl pro exkuřačky 1,33 (při 95% intervalu spolehlivosti [CI] 1,05−1,68) a pro kuřačky 1,41 (95% CI 1,17−1,70).

Dále byl odhalen vztah mezi rizikem chronické dysmenorey a věkem, ve kterém dívky začaly kouřit. Pro začátek kouření ve věku do 13 let byl OR 1,59 (95% CI 1,18−2,15), pro začátek ve věku 14−15 let OR 1,50 (95% CI 1,18−1,90) a pro začátek ve věku 16 let a později OR 1,26 (95% CI 1,03−1,55). Mezi dysmenoreou s jiným než chronickým průběhem a kouřením nebyl pozorován žádný vztah.

Závěrem je tedy možné říct, že kouření cigaret, a zvláště pak časný začátek kouření jsou spojeny se zvýšeným rizikem chronické dysmenorey. Tento bezprostřední nepříznivý účinek cigaret by mohl být důležitým bodem v prevenci kouření u mladých žen.

(mak)

Zdroj: Ju H., Jones M., Mishra G. D. Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women. Tobacco Control 2016; 25 (2): 195−202; doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051920. Dostupné na: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/2/195.longŠtítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se