Dlouhodobé užívání dienogestu v terapii endometriózy

27. 9. 2016

Léčba dienogestem v režimu dlouhodobého užívání může být variantou terapie endometriózy. U pacientek, jež sledovali autoři níže prezentované studie, došlo ke zlepšení pánevní bolesti trvající nejméně 24 týdnů po skončení léčby.

Endometrióza a její léčba

Endometrióza je chronické benigní onemocnění způsobující bolest v oblasti pánve, dysmenoreu a dyspareunii. Po chirurgickém ošetření často následuje relaps obtíží. Farmakologická léčba s sebou zase přináší různé nežádoucí účinky. Z používaných léků jsou to agonisté gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH), způsobující estrogenní deficit, který vede k suchosti sliznic, návalům, bolestem hlavy a ke snížení libida. Dalším problémem je demineralizace kostí. Proto by terapie bez příslušné substituce neměla trvat déle než 6 měsíců. Léčba danazolem je limitována jeho androgenní aktivitou, způsobující váhový přírůstek, akné či hirsutismus. 

Studie s dienogestem

V multicentrické evropské studii kontrolované placebem byla zkoumána účinnost, bezpečnost a nežádoucí účinky dlouhodobé léčby dienogestem v dávce 2 mg denně. Studie probíhala v Německu, Itálii a na Ukrajině a účastnily se jí ženy s laparoskopicky potvrzenou endometriózou. Aktuální publikace hodnotí výsledky léčby při následovném sledování pacientek po ukončení léčby dienogestem. 

Výsledky

Terapie dienogestem vedla k signifikantnímu snížení pánevní bolestivosti. Důležitým faktem je, že tato úleva přetrvávala i nejméně 24 týdnů po ukončení léčby, což může být vysvětleno jeho efektem na zmenšení endometriálních lézí, ačkoli toto tvrzení není vědecky podloženo. Dienogest a ostatní progestiny mohou působit mechanismem snížení proliferace a angiogeneze nebo protizánětlivým účinkem.

Výskyt nežádoucích účinků hlásilo 16 % žen. V naprosté většině byly popisovány jako mírné či střední intenzity a nejčastěji zahrnovaly citlivost prsou, nauzeu a podrážděnost.

Nepravidelné krvácení

Z krátkodobého hlediska je léčba dienogestem spojena s nepravidelným děložním krvácením, avšak v průběhu léčby došlo k progresivnímu snížení jeho frekvence a intenzity. Nicméně nepravidelnosti v krvácení jsou běžným nežádoucím účinkem všech progestinů používaných v dlouhodobém režimu. Pacientky by o tomto efektu měly být informovány, což zlepší jejich compliance s léčbou.

Závěr

Dlouhodobá léčba dienogestem vede ke zmírnění obtíží spojených s endometriózou, což má za výsledek významné zlepšení kvality života pacientek. Přetrvávající účinek i po návratu menstruačního cyklu a jeho bezpečnost činí z tohoto preparátu vhodnou volbu v léčbě endometriózy.

(paute)

Zdroj: Petraglia F., Hornung D., Seitz C. et al. Reduced pelvic pain in women with endometriosis: efficacy of long-term dienogest treatment. Arch Gynecol Obstet 2012; 285 (1): 167−173, doi: 10.1007/s00404-011-1941-7.
 


Štítky
Gynekologie a porodnictví
Partneři sekce
zentiva_logo

Nejnovější kurzy
Volba antikoncepce u specifických skupin žen
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologická sexuologie
Autoři: MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Hormonální antikoncepce pro každý věk
Autoři: MUDr. Petr Kovář

Přínosy versus rizika kombinované hormonální antikoncepce
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Riziko venózního tromboembolizmu u žen s hormonální antikoncepcí z pohledu hematologa
Autoři: doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se