Účinky gestagenů v kombinaci s EE na endotelové funkce, hladinu lipidů a oxidační stres u žen s endometriózou

15. 2. 2022

U žen s endometriózou studie prokázaly endotelovou dysfunkci a zvýšení oxidačního stresu. Teoreticky tak mohou být ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku. Níže prezentovaná studie zkoumala vliv gestagenů s androgenními vlastnostmi nebo bez nich v kombinaci s ethinylestradiolem (EE) na endotelové funkce, hladinu lipidů a oxidační stres u žen s endometriózou.

Metodika a průběh studie, sledovaná populace

Do prospektivní klinické studie bylo zařazeno celkem 40 žen s endometriózou nejméně stupně 3. U všech bylo indikováno laparoskopické operační řešení s histopatologickým potvrzením diagnózy z důvodu infertility, bolestí a/nebo menoragie. Před ním byly účastnice studie rozděleny do 2 skupin a užívaly po dobu 3 měsíců kombinovanou hormonální antikoncepci:

  • Skupina „EE + DRSP“ (n = 20) užívala 20 μg ethinylestradiolu + 3 mg drospirenonu (DRSP; gestagen bez androgenních vlastností) v režimu 24+4.
  • Zbylých 20 pacientek ve skupině „EE + NET“ užívalo 35 μg EE + 1 mg norethisteronu (NET; gestagen s androgenními vlastnostmi) v režimu 21+7.

Žádná z pacientek neměla v osobní anamnéze kouření, abúzus kofeinových či alkoholických nápojů, arteriální hypertenzi, tyreopatii, diabetes mellitus, kardiovaskulární, hepatální či infekční onemocnění ani hormonální terapii.

Před zahájením léčby a po jejím ukončení byla stanovena plazmatická koncentrace globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG), lipidů, mědi a ceruloplazminu (antioxidanty), derivátů reaktivních metabolitů kyslíku (d-ROM), dusitanů/dusičnanů (vazodilatans), endotelinu 1 (vazokonstriktoru), asymetrického dimethylargininu (ADMA, nezávislého rizikového faktoru akutní koronární příhody a kardiovaskulární mortality) a biologický antioxidační potenciál. Tokem zprostředkovaná vazodilatace arteria brachialis l. dx. byla hodnocena sonograficky po 5 minutách komprese manžetou.


Výsledná zjištění

V obou skupinách bylo pozorováno signifikantní snížení plazmatických koncentrací estradiolu, folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a CA-125.

Ve skupině EE + DRSP došlo ke zvýšení tokem zprostředkované vazodilatace a. brachialis a plazmatických koncentrací dusitanů/dusičnanů. Naopak bylo pozorováno snížení koncentrací endotelinu 1. Ve skupině EE + NET nebyly pozorovány signifikantní změny v těchto parametrech.

Pokles v koncentraci ADMA byl pozorován v obou skupinách.

Ve skupině EE + NET byl patrný signifikantní pokles plazmatické koncentrace celkového cholesterolu, HDL-c a LDL-c. Ve skupině EE + DRSP naopak došlo ke zvýšení HDL-c a snížení LDL-c. V obou skupinách dále došlo ke zvýšení plazmatické koncentrace triglyceridů, mědi, ceruloplazminu, SHBG, d-ROM, ale nikoliv biologického antioxidačního potenciálu.

Změny koncentrací triglyceridů pozitivně korelovaly se změnami koncentrací SHBG (r = 0,57; p < 0,001). Podobný trend byl pozorován u plazmatické koncentraci mědi a d-ROM (r = 0,87; p < 0,001).

Závěr

Gestageny s androgenními vlastnostmi (norethisteron) inhibují příznivé účinky ethinylestradiolu na endotelové funkce a zvyšování plazmatické koncentrace HDL, ale současně i nepříznivé účinky na zvyšování LDL-c. Naproti tomu gestageny bez androgenních vlastností (drospirenon) užívané spolu s EE perorálně v režimu 24+4 v rámci kombinované hormonální antikoncepce působí pozitivně i na endotelové funkce a zvyšování hladiny HDL-c. Ke zhodnocení účinku na kardiovaskulární riziko je však zapotřebí provést další klinické studie.


(mafi)

Zdroj: Sakurada T., Matsushita H., Noguchi Y. et al. Effects of androgenic properties of progestin combined with ethinyl estradiol on vascular endothelial reactivity, plasma lipids and free radical production in women with endometriosis. J Obstet Gynaecol Res 2021; 47 (3): 941–948, doi: 10.1111.jog.14620.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se