Riziko karcinomu prsu a ovaria u nositelek mutace BRCA1 a 2 při užívání hormonální antikoncepce

27. 9. 2016

Výsledky metaanalýzy publikované v European Journal of Cancer potvrzují snížení rizika vzniku karcinomu ovaria u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2 užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci. Oproti dřívějším preparátům moderní nízkodávkové přípravky nezvyšují riziko karcinomu prsu.

Mutace BRCA a s ní spojená rizika

Ženy s mutacemi BRCA1 a BRCA2 mají zvýšené riziko vzniku karcinomu ovaria a prsní žlázy. Celoživotní riziko karcinomu prsu dosahuje u nositelek mutací asi 87 % oproti 8−10 % v nezatížené populaci. Karcinomem ovaria onemocní za život 30−60 % žen s BRCA1 a 23 % žen s BRCA2, přičemž v běžné populaci je to 1,8 %.

Možnosti snižování rizik

Nejúčinnější prevencí nádorového onemocnění je provedení profylaktické adnexektomie, tedy oboustranné odstranění vaječníků a vejcovodů, snižující riziko vývoje karcinomu ovaria o 97 %, a bilaterální mastektomie, která snižuje incidenci karcinomu prsu o 90−95 %. 

Pro některé ženy jsou takto radikální výkony nepřijatelné, proto se hledají i další možnosti, jak rizika snížit. Velmi diskutovanou možností je dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce. Rozporuplná data vycházela zejména z přípravků používaných před rokem 1975, které obsahovaly velké dávky hormonů a byly spojovány se signifikantním nárůstem rizika karcinomu prsu. Nicméně výsledky metaanalýzy založené na 18 studiích zkoumajících vliv současných preparátů tento předpoklad vyvracejí.

Výsledky metaanalýzy

Do metaanalýzy byla zařazena data od 2 855 pacientek s karcinomem prsní žlázy a 1 503 žen s karcinomem ovaria, jež byly nositelkami mutace BRCA1 a BRCA2. Použití hormonální antikoncepce bylo pro tyto ženy spojeno se signifikantně sníženým rizikem karcinomu ovaria: celkové relativní riziko (SRR − summary relative risk) 0,50 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,33−0,75). Pro každých 10 let užívání hormonální antikoncepce autoři pozorovali 36% snížení rizika. Autoři nenalezli důkaz signifikantního spojení mezi užíváním hormonální antikoncepce a rizikem karcinomu prsní žlázy u nositelek mutace BRCA1 a BRCA2

Závěr

Souhrnná data získaná systematickou analýzou 18 studií potvrzují signifikantně nižší riziko vzniku karcinomu ovaria u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2 užívajících hormonální antikoncepci proporcionálně vzhledem k době užívání. Nebyla shledána žádná asociace mezi současnými antikoncepčními preparáty a rizikem vzniku karcinomu prsní žlázy.

(paute)

Zdroj: Iodice S., Barile M., Rotmensz N. Oral contraceptive use and breast or ovarian cancer risk in BRCA1/2 carriers: a meta-analysis. Eur J Cancer 2010; 46 (12): 2275−2284, doi: 10.1016/j.ejca.2010.04.018.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se