Pomůže drospirenon ženám s premenstruační dysforickou poruchou?

11. 11. 2017

Drospirenon je analog spironolaktonu s antimineralokortikoidním a antiandrogenním účinkem. V perorální kontracepci bývá v různých dávkovacích schématech kombinován s ethinylestradiolem. Ačkoli předkládaná práce není systematickým přehledem v pravém slova smyslu, autoři v ní shrnuli výsledky dosud publikovaných studií, které se zaměřily na ovlivnění symptomů premenstruačního syndromu a premenstruační dysforické poruchy právě touto látkou.

PMS a PMDD

Premenstruační syndrom (PMS) je soubor příznaků, které se v souvislosti s menstruačním cyklem objevují u 70−90 % žen v plodném věku a negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Výkyvy nálad, podrážděnost, deprese, pocity napětí v prsou, bolesti hlavy, vyčerpanost nebo únava bývají typické již několik dní před nástupem menstruace a až 40 % žen uvádí, že jim výrazně narušují běžné denní činnosti. I když neexistuje jednoznačná definice a hranice, bývá těžší forma PMS označována jako tzv. premenstruační dysforická porucha (PMDD).

V etiologii symptomů obou klinických jednotek se uplatňují těsné interakce mezi pohlavními hormony a neurotransmitery CNS. Během luteální fáze byl prokázán pokles citlivosti GABAergních receptorů, snížení plazmatické koncentrace GABA a dysbalance serotoninergního systému. Fyzické symptomy PMS souvisí s aktivačním vlivem estrogenů na renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS), naopak progesteron vykazuje aktivitu spíše antimineralokortikoidní.

Dávkování a indikace drospirenonu

K ovlivnění PMS/PMDD se mohou využít farmakologické i nefarmakologické postupy. V určitých, spíše méně častých případech se indikují antidepresiva typu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Mnohem rozšířenější je však podávání syntetického gestagenu drospirenonu v rámci perorální kombinované antikoncepce. Drospirenon se strukturně podobá spironolaktonu a nejběžněji užívaná dávka 3 mg drospirenonu je ekvivalentní 25 mg tohoto kalium šetřicího diuretika. V perorální kontracepci se drospirenon kombinuje s 20 μg ethinylestradiolu v dávkovacích schématech 21/7 nebo 24/4. Právě schéma 24/4 zkracuje interval bez hormonů (hormone-free okno) a snižuje tak možnou dobu trvání symptomů PMS.

Závěry studií

Ve starších studiích se uvádí, že nejběžněji užívané kombinace estrogenu a gestagenu ovlivňují hlavně fyzické příznaky, novější gestagen drospirenon je však schopen zmírňovat i symptomy psychického charakteru. Randomizované placebem kontrolované studie, které využívaly k hodnocení účinku metody škálování, prokázaly pozitivní efekt drospirenonu také na PMDD. Současně měl tento gestagen příznivý vliv na akné, hirsutismus a zadržování vody.

Při srovnání nežádoucích účinků perorální antikoncepce s obsahem drospirenonu s jinou nízkodávkovou antikoncepcí nebyly zaznamenány negativní vlivy na lipidový ani sacharidový metabolismus, ovlivnění hmotnosti, krevní tlak, kalémii nebo incidenci tromboembolických příhod. Několik otevřených studií potvrdilo dobrou compliance a celkovou spokojenost s léčbou.

Protože se v zaslepených kontrolovaných studiích projevil nezanedbatelný placebový efekt, je vhodné ověřit účinnost dalšími rozsáhlejšími studiemi. Dosud popsané a prokázané účinky drospirenonu však dávají naději ženám, pro které období s PMS nebo PMDD představuje významnou fyzickou a psychickou zátěž.

(zemt)

Zdroj: Breech L. L., Braverman P. K. Safety, efficacy, actions, and patient acceptability of drospirenone/ethinyl estradiol contraceptive pills in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Int J Womens Health 2009; 1: 85−95, doi: 10.2147/IJWH.S4338.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se