Kombinovaná perorální kontraceptiva neznamenají jen antikoncepci

24. 11. 2016

Kombinované kontraceptivní pilulky mají za sebou bezmála padesátiletý vývoj, který stále nekončí. Kromě zabránění početí mohou uživatelkám přinést i další významné benefity.

Úvod

Před nasazením kombinovaných perorálních kontraceptiv je třeba si uvědomit, že celkový pozitivní efekt hormonální kontracepce pro konkrétní uživatelku závisí na složení daného preparátu, formě podání a samozřejmě na případných komorbiditách ženy. Zásadními komorbiditami, které by měl lékař vždy při preskripci hormonální kontracepce zvažovat, jsou: kouření, hypertenze, obezita, diabetes a hyperkoagulační stavy. Vhodnou volbou preparátu pak může snížit rizika nežádoucích účinků a zvýšit potenciální prospěch, který uživatelka z kontraceptiv může mít. Dostupná literatura hovoří o těchto:

Protektivní efekt proti některým druhům rakoviny

Podle dostupné literatury snižuje užívání kombinovaných hormonálních kontraceptiv dlouhodobé riziko vzniku karcinomu endometria, ovaria a potenciálně i kolorektálního karcinomu.

Zmírnění potíží souvisejících s menstruací

Primární dysmenorea trápí řadu žen. Podle studií kombinovaná kontraceptiva omezují uvolňování prostaglandinů v děloze, čímž snižují kontraktilitu dělohy a zmírňují obtíže. Vedle bolestí snižují také intenzitu krvácení a dobu jeho trvání, což má jako pozitivní důsledek rovněž šetření zásob železa v organismu, a tedy i snížení rizika vzniku sideropenické anémie u premenopauzálních žen.

Snížení rizika vzniku ektopické gravidity

Perorální kontraceptiva podle studií snižují riziko vzniku ektopické gravidity, a to ze všech kontraceptivních metod nejvýznamněji (90% snížení rizika).

Zmírnění projevů akné

K léčbě projevů akné jsou určeny především přípravky, v nichž progestin vykazuje antiandrogenní účinky. Jejich účinnost v této indikaci je doložena studiemi.

Zvyšování denzity kostní tkáně

Perorální kontraceptiva účinkují na kostní tkáň prostřednictvím obou obsažených hormonů, i když významnější roli hraje estrogen. Ten zvyšuje absorpci kalcia, snižuje jeho ztráty a inhibuje činnost osteoklastů. Progestin snižuje renální exkreci kalcia a stabilizuje nebo zvyšuje denzitu kostní tkáně. Kostní hmota začíná ubývat již u žen ve středním věku. Perorální kontraceptiva tedy mohou při dlouhodobějším užívání pravděpodobně snižovat riziko vzniku osteoporózy.

Snížení počtu akutních epizod pánevní zánětlivé nemoci

Kombinovaná kontraceptiva podle literatury způsobují vlivem progestinu zesílení cervikální sliznice a zvýšení viskozity hlenu, což znesnadňuje průnik patogenů. Napomáhat tomu může také snížení intenzity menstruačního krvácení, což omezuje schopnost růstu bakterií. Podle epidemiologických studií redukují kombinovaná kontraceptiva riziko vzniku salpingitidy u žen užívajících kombinovaná kontraceptiva o 50−80 % v porovnání s ženami bez nich nebo užívajícími bariérové metody.

Snížení rizika vzniku PMS, premenstruační dysforické poruchy a dalších poruch souvisejících s cyklem

Perorální kontraceptiva mají vedle příznivého vlivu na premenstruační syndrom (PMS) a premenstruační dysforické poruchy efekt rovněž na některé nemoci, pro něž je typická exacerbace v souvislosti s menstruačním cyklem. Mezi tyto poruchy mohou patřit astma, migrenózní záchvaty spojené s menstruací nebo některé vzácné choroby, jako je například porfyrie.

(ivh)

Zdroje:
1. Shulman L. P. The state of hormonal contraception today: benefits and risks of hormonal contraceptives: combined estrogen and progestin contraceptives. Am J Obstet Gynecol 2011; 205 (4 Suppl.): S9−S13, doi: 10.1016/j.ajog.2011.06.057.
2. Burkman R., Schlesselman J. J., Zieman M. Safety concerns and health benefits associated with oral contraception. Am J Obstet Gynecol 2004; 190 (4 Suppl.): S5−S22.
3. Fraser I. S. Added health benefits of the levonorgestrel contraceptive intrauterine system and other hormonal contraceptive delivery systems. Contraception 2013; 87 (3): 273−279, doi: 10.1016/j.contraception.2012.08.039. Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se