Kombinovaná hormonální antikoncepce u pacientek s migrénami s aurou

14. 8. 2017

Přehledový článek recentně publikovaný v časopisu Headache se zabývá vlivem moderní hormonální antikoncepce na migrénu s aurou a výskyt cévních mozkových příhod u žen.

Přehledový článek recentně publikovaný v časopisu Headache se zabývá vlivem moderní hormonální antikoncepce na migrénu s aurou a výskyt cévních mozkových příhod u žen.

Souvislost CMP a migrény

Migréna doprovázenou aurou je spojená s dvojnásobným rizikem výskytu cévní ischemické mozkové příhody (CMP), i když u zdravých nekuřaček je absolutní riziko této závažné klinické jednotky nízké. Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) je rovněž spojovaná se zvýšeným rizikem CMP, výše rizika je však závislá na dávce hormonů a u velmi nízkých dávek COC je zvýšení rizika možná zcela eliminováno.

Riziko CMP při užívání kombinované hormonální antikoncepce

Absenci zvýšeného rizika CMP při užívání nízkých dávek COC potvrdila řada prací. Jednou z nich byla i 5letá dánská studie se ženami ve věku 15–44 let. Poměr šancí (OR – odds ratio) výskytu CMP při užívání antikoncepce s 50 µg ethinylestradiolu (EE) činil 4,5, zatímco při podávání tablet s EE v dávce 30–40 µg pouze k 1,6 a u přípravků s 20 µg EE nebo se samotným gestagenem se nelišil od kontrolní skupiny bez antikoncepce.

Dalším zdrojem dat citovaným v přehledovém článku byla metaanalýza 24 studií publikovaná v roce 2015. Ukázala, že riziko CMP a infarktu myokardu u uživatelek COC oproti ženám bez předepsané hormonální antikoncepce není zvýšené, pokud je dávka EE nižší než 50 µg. Typ gestagenu neměl žádný vliv na výskyt CMP.

Migréna a ultranízké dávky kombinované hormonální antikoncepce

Antikoncepce se v posledních letech změnila směrem k přípravkům s nízkými a velmi nízkými dávkami EE (10–15 µg). Tyto dávky jsou schopné inhibovat ovulaci a uživatelky jsou přitom vystaveny nižší maximální koncentraci estrogenu než při přirozeném menstruačním cyklu. Podle některých studií může nepřetržité užívání COC, které eliminuje pokles hladiny estrogenu, snížit výskyt bolestí hlavy a migrény související s menstruací. Tyto studie ovšem nezahrnovaly pacientky s migrénou s aurou. V pilotní studii bylo 28 žen s velmi častou migrénou s aurou léčeno kontinuálně COC ve vaginálním kroužku, který uvolňoval 15 µg EE/24 hod. Po průměrné době sledování 8 měsíců došlo ke snížení výskytu aury z 3,2/měsíc při vstupu do studie na 0,2/měsíc. U žádné ženy nedošlo ke zvýšení výskytu aury a migréna související s menstruací vymizela u 91,3 % pacientek. Neexistují ovšem důkazy, že by snížení výskytu aury snížilo riziko CMP.

Nezbytnost individuálního posouzení

I když je COC dnes převážně nízkodávková, musí být u každé pacientky pečlivě zvážena přítomnost dalších rizikových faktorů CMP a individualizován typ zvolené kontracepce. I pro pacientky s vyšším rizikem CMP existuje řada dalších možností účinné antikoncepce.

(moa)

Zdroj: Calhoun A. H. Hormonal contraceptives and migraine with aura – is there still a risk? Headache 2017 Feb; 57 (2): 184–193, doi: 10.1111/head.12960.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se