Hormonální antikoncepce v léčbě endometriózy

12. 4. 2017

Studie provedená na Boloňské univerzitě v Itálii se zabývala užitím kombinovaných hormonálních kontraceptiv jakožto prostředku ke zmírnění projevů a progrese hluboké infiltrující endometriózy (DIE) v období před plánovanou laparoskopickou operací. Byl zaznamenán příznivý efekt jak na některé bolestivé projevy, tak na růst endometriálních nodulů.

Úvod

Hluboká infiltrující endometrióza (DIE) je charakterizována bolestí. Mezi nejčastější typy bolesti spojené s DIE patří bolest v období menstruace – dysmenorea, bolest při pohlavním styku – dyspareunie, a chronická bolest v oblasti pánve. Pokud je postiženo rektum, může se objevovat dyschezie. S výskytem bolesti v souvislosti s DIE je spojen rovněž pokles kvality života. Tyto bolesti mohou mít negativní vliv na sociální vztahy pacientky i na její profesní fungování. Metodou volby v léčbě DIE je laparoskopické odstranění lézí. Po tomto zákroku se kvalita života zlepší u 67−80 % pacientek.

V posledních letech studie popisují příznivou odpověď DIE na hormonální léčbu, neboť v ložiscích hlubokého zánětu dochází k expresi estrogenových a progesteronových receptorů. Z hormonální léčby jsou za dobrou farmakologickou volbu považována kombinovaná perorální kontraceptiva (COC), protože mají dobrý bezpečnostní profil, jsou dobře tolerována, relativně finančně dostupná a mohou být užívána dlouhodobě. 

Účelem následující studie bylo zjistit, zda užívání COC v preoperačním období může ovlivnit progresi DIE, manifestaci jejích symptomů a růst endometriálních nodulů.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 106 pacientek s nekomplikovanou retroperitoneální DIE, u kterých byla plánována laparoskopická operace. Během předoperačního období 75 pacientek začalo užívat COC, 31 žádnou hormonální léčbu neužívalo. Do studie nebyly zařazeny pacientky, které již COC užívaly před indikací k laparoskopii, a ty, které již chirurgický zákrok v rámci léčby endometriózy podstoupily v minulosti.

Pacientky podstoupily 2 klinická vyšetření − při indikaci k operaci a pak těsně před operací. Při obou vyšetřeních byla provedena transvaginální sonografie ke stanovení lokalizace a velikosti endometriálních nodulů. Pomocí 10bodové stupnice byla také stanovena přítomnost a intenzita dysmenorey, dyspareunie, chronické pánevní bolesti a dyschezie. Kvalita života byla měřena s pomocí skóre Short Form-36 (SF-36)

Výsledky

Průměrná délka preoperačního období činila 5,8 měsíce (± 3,7 měsíce).

U pacientek užívajících COC dosahovala průměrná velikost nodulů při indikaci k laparoskopii 24,81 mm (± 15,13 mm) a 26,66 mm (± 15,5 mm) těsně před operací (p = 0,09). U skupiny bez hormonální léčby to bylo 23,09 mm (± 11,11 mm) na začátku a 30,89 mm (± 19,1 mm) před operací (p = 0,007).

U pacientek užívajících COC nedošlo k signifikantním změnám ve výskytu a projevech dysmenorey, dyspareunie, chronické pánevní bolesti a dyschezie. Naopak u pacientek bez hormonální léčby se skóre pro závažnost projevů dysmenorey a dyspareunie statisticky významně zvýšilo během preoperačního období. U dysmenorey průměrná hodnota stoupla z 6,09 (± 3,35) na 8,00 (± 1,95) a u dyspareunie z 4,47 (± 3,14) na 6,16 (± 2,38). Charakteristiky chronické pánevní bolesti a dyschezie se u těchto pacientek nezměnily.

Rozdíly v kvalitě života nebyly nalezeny ani v čase, ani mezi skupinami.

Závěr

Užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv může mít pozitivní vliv na omezení progrese potíží spojených s DIE, a to jak na dysmenoreu a dyspareunii, tak i na růst endometriálních nodulů.

(norg)

Zdroj: Mabrouk M., Frascà C., Geraci E. et al. Combined oral contraceptive therapy in women with posterior deep infiltrating endometriosis. J Minim Invasive Gynecol 2011; 18 (4): 470–474, doi: 10.1016/j.jmig.2011.04.008.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se