Efekt kombinované perorální antikoncepce na projevy dysmenorey a premenstruačního syndromu

8. 4. 2016

Článek popisuje závěry multicentrické studie zabývající se efektivitou podávání kombinované perorální antikoncepce při projevech dysmenorey a premenstruačního syndromu u japonských žen.

Úvod

Jako premenstruační syndrom jsou označovány symptomy zahrnující změny nálad, chování a fyzických vlastností, které mají vazbu na luteální fázi menstruačního cyklu ženy. Dle epidemiologických přehledů je incidence PMS vysoká, dosahuje až 80−90 %. Zhruba u 5 % žen je intenzita symptomů PMS natolik závažná, že interferuje s osobními a sociálními vztahy či s prací a v mnoha případech je k jejich ovlivnění nutná farmakologická terapie. Tato závažná forma PMS je označovaná jako premenstruační dysforická porucha (premenstrual dysphoric disorder [PMDD]). V současné době není jednoznačně určen patogenetický mechanismus vedoucí k PMS či k PMDD. V etiopatogenezi je předpokládaná souvislost s hormonálními změnami, hladinou neurotransmiterů, dietními návyky, stresem a životním stylem žen. Tyto změny lze ovlivnit potlačením ovariální aktivity pacientek.

Kombinovaná antikoncepce v léčbě PMS/PMDD

Kombinovaná perorální antikoncepce brání ovulaci a stabilizuje hormonální hladiny. Dle dvou randomizovaných a placebem kontrolovaných studií vedlo podání kombinované orální antikoncepce ve složení ethinylestradiol (EE) a drospirenon (DRSP) ke zmírnění symptomů PMS. Ve Spojených státech amerických je Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA) k léčbě PMS schváleno použití inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a kombinace ethinylestradiolu a DRSP. Podávání kombinované orální antikoncepce pro léčbu PMS/PMDD bylo rovněž schváleno japonským ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí.

Design japonské studie

Práce publikovaná v The Journal of Gynaecology and Obstetrics Research v roce 2015 měla za cíl ověřit účinnost užívání kombinované antikoncepce při terapii dysmenorey a premenstruačního syndromu u japonských žen. Jednalo se o multicentrickou prospektivní otevřenou studii, do které bylo zahrnuto 48 žen se symptomy PMS a dysmenorey. Ženy užívaly kombinaci 20 mg ethinylestradiolu se 3 mg drospirenonu v režimu 24/4 a byly sledovány po dobu 6 léčebných cyklů. K ohodnocení obtíží byl použit dotazník Premenstrual Symptoms Questionnaire, premenstruační symptomy byly hodnoceny na začátku studie a následně po 3 a 6 měsících léčby.

Výsledky a závěr

Výsledky ukázaly, že léčba výrazně ovlivnila závažnost průběhu PMS: u sledované skupiny žen byly premenstruační symptomy významně mírnější po 3 i 6 cyklech farmakoterapie. Podávání kombinace ethinylestradiol/drospirenon bylo zároveň účinné i při léčbě dysmenorey. Autoři studie potvrzují, že kombinovaná perorální antikoncepce ve složení ethinylestradiol/drospirenon je účinná v léčbě dysmenorey i symptomů premenstruačního syndromu.

(moa)

Zdroj: Takeda T., Kondo A., Koga S. et al. Effectiveness of ethinylestradiol/drospirenone for premenstrual symptoms in Japanese patients with dysmenorrhea: open-label pilot study. J Obstet Gynaecol Res 2015 Oct; 41 (10): 1584−1590.Štítky
Gynekologie a porodnictví
Partneři sekce
zentiva_logo

Nejnovější kurzy
Volba antikoncepce u specifických skupin žen
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologická sexuologie
Autoři: MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Hormonální antikoncepce pro každý věk
Autoři: MUDr. Petr Kovář

Přínosy versus rizika kombinované hormonální antikoncepce
Autoři: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Riziko venózního tromboembolizmu u žen s hormonální antikoncepcí z pohledu hematologa
Autoři: doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se