Znamená u kriticky nemocných podání fyziologického roztoku zásadní rozdíl oproti balancovaným krystaloidům?

4. 10. 2021

Studie publikovaná v New England Journal of Medicine přinesla data týkající se mortality a zhoršení renálních funkcí u dospělých pacientů na jednotkách intenzivní péče v závislosti na tom, zda dostávali v rámci náhrady tekutin fyziologický roztok, nebo balancované krystaloidní roztoky.

Metodika a průběh studie

Tato randomizovaná studie proběhla na 5 jednotkách intenzivní péče (JIP) v univerzitní nemocnici v Nashville. Zahrnula 15 802 kriticky nemocných dospělých pacientů s mediánem věku 58 let, kterým byly podávány buď fyziologický roztok (0,9% chlorid sodný), nebo balancované krystaloidní roztoky (Ringer-laktát nebo Plasma-Lyte A). Randomizace proběhla na úrovni celého centra, nikoliv jednotlivých pacientů.

Primární sledovaný parametr byl složený a zahrnoval úmrtí z jakékoliv příčiny, novou potřebu náhrady funkce ledvin nebo nově vzniklou renální dysfunkci definovanou jako vzestup hladiny kreatininu o ≥ 200 % oproti vstupu do studie, a to do propuštění z nemocnice nebo během 30 dní hospitalizace (podle toho, co nastalo dříve).

Výsledky

Primární sledovaný parametr se vyskytl u 14,3 % pacientů s balancovanými krystaloidy, což bylo statisticky významně méně často než u nemocných s fyziologickým roztokem (15,4 %; podmíněný poměr šancí [OR] 0,90; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,82–0,99; p = 0,04).

Co se týká jednotlivých zahrnutých parametrů, celková 30denní mortalita během hospitalizace dosáhla 10,3 % u pacientů s balancovanými krystaloidy v porovnání s 11,1 % s fyziologickým roztokem (p = 0,06). Rozdíl mezi skupinami z hlediska incidence potřeby náhrady funkce ledvin nebo trvalé renální dysfunkce nebyl statisticky významný (p = 0,08, resp. p = 0,60).

Rozdíl v incidenci primárního sledovaného parametru byl výraznější u podskupiny pacientů, kterým byly podány větší objemy roztoků, a u nemocných se sepsí. 30denní mortalita v případě sepse dosáhla 25,2 % při podávání balancovaných krystaloidů a 29,4 % ve skupině s fyziologickým roztokem (upravený /adjustovaný/ OR 0,80; 95% CI 0,67–0,97; p = 0,02).

Závěr

U kriticky nemocných dospělých léčených na JIP byla aplikace balancovaných krystaloidních roztoků spojena s nižším výskytem složeného renálního parametru zahrnujícího celkovou mortalitu a novou potřebu náhrady funkce ledvin či novou perzistentní renální dysfunkci než podávání fyziologického roztoku jako náhrady tekutin.

(zza)

Zdroj: Semler M. W., Self W. H., Wanderer J. P. et al.; SMART Investigators and the Pragmatic Critical Care Research Group. Balanced crystalloids versus saline in critically ill adults. N Engl J Med 2018; 378 (9): 829–839, doi: 10.1056/NEJMoa1711584.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Farmacie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se