Domácí parenterální výživa zlepšuje kvalitu života i nutriční status pacientů s pokročilými nádory

4. 11. 2016

Řada onkologických pacientů především v pozdních stadiích onemocnění trpí závažnou poruchou funkce gastrointestinálního systému a výraznou malnutricí. U těchto osob má smysl zahájit nutriční podporu formou parenterální výživy (PN). Domácí PN představuje účinný nástroj nutriční terapie v onkologii, jak zjistila klinická studie amerických autorů publikovaná v časopisu BMC Cancer.

Inzerce

Cíle a metodika, sledovaná populace

Cílem dlouhodobé studie bylo zhodnocení vlivu domácí PN na kvalitu života a nutriční status pacientů s pokročilými nádorovými onemocněními. Klinické studie se zúčastnilo 52 pacientů (z toho 21 mužů) s průměrným věkem 53 let. Nemocní se léčili ve specializovaných onkologických centrech v období od dubna 2009 do listopadu 2011. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku EORTC-QLQ-C30, celkový stav pacientů pomocí indexu zdatnosti (KPS − Karnofsky Performance Status) a nutriční status byl zjišťován pomocí celkového subjektivního hodnocení (SGA − Subjective Global Assessment). Měření byla provedena na počátku studie a poté 3× vždy s odstupem 1 měsíce.

Studie se zúčastnilo 14 pacientů s nádorem pankreatu, 11 s kolorektálním karcinomem, 6 s nádorem ovaria, 5 s karcinomem apendixu, 4 pacienti s karcinomem žaludku a 12 dalších pacientů s jinou onkologickou diagnózou. Před zahájením domácí PN nemocní ztratili průměrně 13,2 kg za 6 měsíců. Průměrná tělesná hmotnost při zahájení domácí PN činila 62,2 kg. 

Výsledky studie

Pacienti, u kterých byla k dispozici data z 1 měsíce sledování (n = 39), se po zahájení domácí PN zlepšili v parametru SGA, zvýšila se u nich hmotnost (z 61,5 na 63,1 kg; p = 0,03) a KPS (z 61,6 na 67,3; p = 0,01). Po 2 měsících domácí PN (n = 22) se kromě SGA, hmotnosti (z 57,6 na 60,0 kg; p = 0,04) a KPS (z 63,2 na 73,2; p = 0,01) zlepšila rovněž kvalita života nemocných (z 37,1 na 49,2; p = 0,02). Po 3 měsících (n = 15) byly zvýšené všechny měřené parametry – kvalita života (z 30,6 na 54,4; p = 0,02), SGA, tělesná hmotnost (z 61,1 na 65,9 kg; p = 0,04) i KPS (z 64,0 na 78,7; p = 0,002).

Další analýza potom ukázala, že každý měsíc s domácí PN byl spojen se ziskem 6,3 bodu v dotazníku kvality života (p < 0,001), 1,3 kg tělesné hmotnosti (p = 0,009) a 5,8 bodů v KPS (p < 0,001).

Závěr

Domácí PN je dle autorů této studie spojena se zvýšením kvality života, indexu zdatnosti i se zlepšením nutričního stavu onkologických pacientů s poruchou trávicích funkcí a malnutricí, a to nezávisle na typu nádorového onemocnění. Největší benefit z domácí PN byl identifikován u pacientů, kterým byla podávána po dobu 3 měsíců, ale i nemocní s kratší dobou aplikace měli z této nutriční terapie významný užitek.

(jam)

Zdroj: Vashi P. G. et al. A longitudinal study investigating quality of life and nutritional outcomes in advanced cancer patients receiving home parenteral nutrition. BMC Cancer 2014; 14: 593, doi: 10.1186/1471-2407-14-593.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Farmacie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Interní lékařství Neurologie Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se