Aktuální doporučení pro hygienu zubních náhrad

21. 6. 2021

Hygiena zubních náhrad je jedním ze základních předpokladů pro jejich používání. Kromě hledisek čistě estetických má zejména zdravotní souvislosti a nesprávně prováděná nebo zanedbaná hygiena může mít vliv i na funkčnost náhrad. Přesto neexistují jednotná doporučení. Preferované postupy a jejich odůvodnění se mezi odborníky liší a zpravidla vycházejí především z osobních zkušeností. V následujícím textu se ovšem zaměříme na obecná doporučení na základě vědeckých důkazů a guidelines odborných společností, jež shrnuje tzv. White paper.

Zdravotní rizika související s hygienou zubních náhrad

Nedostatečná čistota zubní náhrady může vést ke zhoršení zdraví ústní dutiny a potenciálně i ke zhoršení celkového zdravotního stavu. Zatím však nejsou přesněji popsány žádné zásadní souvislosti mezi úrovní čistoty a závažností či povahou konkrétních problémů.

Nejzávažnějšími problémy, jež mohou v souvislosti s nedostatečnou hygienou zubních náhrad nastat, jsou systémové komplikace způsobené průnikem bakterií do organismu nebo zvýšením zánětlivých cytokinů v těle v reakci na infekci patogeny ze zubní náhrady. Zejména rizikové jsou v tomto směru plicní infekce a obecně infekce související se stafylokoky typu MRSA. Lokálními riziky spojenými s nedostatečnou hygienou jsou zejména kvasinkové infekce. Více o této problematice lze najít v souvisejícím článku: Rizika nedostatečné hygieny snímatelných zubních náhrad a aktuální doporučení pro její správné provádění.

Možné postupy čištění

V zásadě se všichni stomatologičtí odborníci shodují na tom, že zubní náhrady je třeba čistit. K čištění zubních náhrad se mohou využívat chemické či mechanické způsoby (jako např. čištění kartáčkem). Většina odborníků doporučuje každodenní čištění, při němž se odstraní většina plaku a uvolní se vše, co uvízlo pod náhradou. Rady ohledně správného postupu při mechanickém čištění kartáčkem se však také významně liší. Autoři White paper při průzkumu našli mj. postupy, které doporučují používat zubní kartáček s mýdlem a vodou, roztokem na mytí nádobí, běžnou zubní pastou nebo se speciálními pastami na zubní náhrady.

Mnoho stomatologických odborníků doporučuje, aby uživatelé své zubní náhrady vyčistili kartáčkem a poté je čas od času nechali odmočit v čisticím roztoku, aby se odstranil plak, který na nich může zůstat i po čištění kartáčkem. Mezi čisticí prostředky na zubní náhrady patří bělidla, např. chlornan sodný, šumivé tablety rozpustné ve vodě a čisticí prostředky na bázi kyselin. Šumivé tablety se řadí mezi nejoblíbenější čisticí roztoky a obsahují alkalické peroxidy, perboritany a persulfáty. Ostatní způsoby čištění zubních náhrad využívají účinku enzymů, ultrazvukových čističů a působení mikrovln.

Existují různé doporučené postupy vydávané odbornými společnostmi nebo národními zdravotnickými autoritami různých zemí. Tyto postupy se mezi sebou liší – někdy jen v detailech, jindy poměrně významně. Jejich přehled lze nalézt právě ve White paper, na nějž odkazujeme na konci článku.

Chemické přípravky k čistění zubních náhrad

Na trhu je k dispozici několik typů chemických přípravků pro čištění zubních náhrad:

  1. Alkalický chlornan narušuje bakteriální buněčnou membránu a rozpouští muciny v zubním plaku. Chlornan sodný se nedoporučuje pro dlouhodobé namáčení akrylových zubních náhrad. Při namáčení delším než 10 minut může dojít k poškození a zesvětlení barvy akrylového materiálu zubní náhrady. Tento přípravek se nedoporučuje pro zubní náhrady s obsahem kovu.
  2. Alkalický peroxid narušuje zubní plak působením procesu šumění.
  3. Čisticí prostředky na bázi kyselin narušují bakteriální buněčnou membránu bakterií a rozpouštějí zubní kámen.
  4. Čisticí prostředky na bázi enzymů využívají specifické enzymy, které štěpí tuky, glykoproteiny a ostatní struktury, čímž poté pomáhají likvidovat mikroorganismy v zubním plaku.
  5. Roztoky pro vyplachování úst zahrnují veškeré ústní vody dostupné na trhu – mají poměrně širokou škálu antibakteriálních vlastností. Dají se používat i k namáčení zubních náhrad. Roztoky s obsahem chlorhexidinu však mohou dělat na zubních náhradách skvrny. A některé alkoholové roztoky mohou způsobit změnu barvy či povrchové struktury methylmethakrylátu.

Nebyl proveden žádný komparativní výzkum, který by prokázal superioritu některého z výše uvedených prostředků. Nicméně výzkumy ukazují, že specializované přípravky jsou k čištění zubních náhrad obecně účinnější než placebo. A kombinace mechanického čištění s chemickou eradikací zubního plaku se obecně ukázala účinnější než užívání pouze jednoho přístupu samostatně.

Například v jednom článku autoři dospěli k závěru, že chemické čisticí prostředky na zubní náhrady jsou vhodné pro domácí použití v kombinaci s mechanickým čištěním. Autoři této studie zjistili, že tvrzení o tom, že chemické čisticí prostředky na zubní náhrady mohou poškodit materiál zubních náhrad, jsou založena na studiích produktů s vysoce alkalickým pH, jež navíc obsahují silná bělidla jako chlornan. Tablety na čištění zubních náhrad, které jsou v současnosti v západoevropských zemích volně prodejné, však patří do skupiny neutrálních nebo slabě alkalických peroxidů. Proto nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky na materiál zubních náhrad.

Další opatření

Většina odborníků doporučuje zubní náhrady na noc vyjímat z úst. Důvody tohoto opatření však nejsou zcela objasněné. Někteří tvrdí, že během noci má tkáň příležitost k zotavení, jiní se domnívají, že to snižuje riziko plísňové infekce. Rovněž neexistuje shoda, jakým způsobem by se měly zubní náhrady uchovávat, když jsou vyjmuty z úst. Někteří odborníci doporučují jejich uchovávání v mokrém prostředí, jiní ve vlhku a další naopak v suchu.

Častým aspektem, který je také nutno zohlednit, zejména u celkových náhrad, je nutnost jejich fixace k zajištění stability. K tomuto účelu se používají specializované krémy a gely. Zpravidla jsou poměrně viskózní, což opět usnadňuje zachycování nečistot. Jejich vliv na růst mikroorganismů však není přesně znám. Součástí hygieny by ale vždy mělo být odstranění všech zbytků tohoto fixačního krému/gelu.

Základní doporučení

Na základě prostudovaných materiálů, studií, guidelines odborných společností a doporučení národních zdravotnických autorit/úřadů autoři citovaného materiálu vypracovali souhrn základních doporučení, jež by měla pokrývat aspekty péče o zubní náhrady a dutinu ústní jejich nositelů tak, aby bylo možno zaručit zdravotní nezávadnost a hygienický standard vyjímatelné protetiky:

  1. Každodenní mechanické čištění zubních náhrad: Čištění zubním kartáčkem nebo kartáčkem na zubní náhrady za použití účinného neabrazivního čisticího prostředku na zubní náhrady (nikoliv zubní pasty).
  2. Každodenní ponoření do roztoku na čištění zubních náhrad: Tento postup pomáhá navíc chemicky rozkládat částice zbytkového plaku a částečně zubní náhradu dezinfikuje. Roztoky na čištění zubních náhrad je nutno používat výhradně mimo ústní dutinu a uživatelé zubních náhrad se musejí striktně řídit pokyny výrobce.
  3. Uživatelé zubních náhrad nemají nechávat zubní náhrady v ústech přes noc, pokud k tomu není specifický důvod. Toto je obzvlášť důležité u osob s vyšším rizikem vzniku stomatitidy a u starších osob s křehkým zdravím nebo umístěných v pečovatelských ústavech a jiných institucích. Ponoření do roztoku na čištění zubních náhrad po mechanickém čištění přispívá k prevenci protetické stomatitidy a potenciálního rizika rozvoje pneumonie u těchto skupin osob.
  4. Všichni pacienti, kteří používají snímatelné zubní náhrady, by se měli u svého odborného stomatologa přihlásit do programu prevence a péče.

Tato doporučení jsou platná zejména pro celkové zubní náhrady s mukózním přenosem žvýkacích sil. V praxi ovšem existují i jiné varianty vyjímatelné protetiky. Jedním z těchto příkladů jsou hybridní zubní náhrady, které poskytují lepší stabilitu. O jejich vhodném čištění a zacházení s nimi se můžete dozvědět více například v přednášce doc. Hany Hubálkové Hybridní zubní náhrady – přežitek, nebo perspektiva v moderní protetické péči?, která se dále podrobně věnuje indikacím hybridních náhrad, postupům jejích zhotovení a možným přístupům při jejich využití v praxi. Tato přednáška je součástí kurzu s hodnotou 2 kreditů ČSK.

(norg)

Zdroj: Bartlett D., Carter N., de Baat C. et al.; Globální pracovní skupina pro péči o celkové zubní náhrady. "White paper" týkající se optimální péče a udržování celkových zubních náhrad pro zdraví ústní dutiny i celkové zdraví. Oral Health Foundation, 2018.Štítky
Stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se