Účinnost očních kapek s kyselinou hyaluronovou v léčbě syndromu suchého oka – výsledky metaanalýzy

13. 3. 2023

Syndromem suchého oka trpí 5–30 % osob starších 50 let. Příznivý vliv kyseliny hyaluronové na symptomy tohoto onemocnění byl dobře popsán v preklinických i klinických studiích a bylo prokázáno, že její topická aplikace zvyšuje sekreci vody a mucinu na povrch oka. Níže prezentovaná metaanalýza se zabývala účinností očních kapek s obsahem kyseliny hyaluronové v léčbě syndromu suchého oka.

Hodnocené studie a populace

Do metaanalýzy bylo zařazeno celkem 17 randomizovaných kontrolovaných studií publikovaných mezi lety 1998 a 2018 v databázích Pubmed, EMBASE, Cochrane, DBpia, KoreaMed, KMBASE, RISS a KISS. Celkem 1339 pacientů (průměrný věk 50–60 let, větší poměr žen) se syndromem suchého oka bylo léčeno očními kapkami s kyselinou hyaluronovou (HA; n = 627) nebo bez ní (n = 712). V 6 studiích byly užity kapky s 0,1% HA, v 11 studiích s 0,15–0,4% HA. Ve druhé skupině byla místo HA použita jiná lubrikancia – v 6 studiích karboxymethylcelulóza, v 6 studiích různé emulze, polyvinylakohol nebo karbomer a ve zbývajících 5 studiích byl kontrolním přípravkem fyziologický roztok.

Pacienti byli sledováni po dobu 14–90 dnů užívání očních kapek. Primárními sledovanými parametry byly standardizovaný průměrný rozdíl (SMD) skóre Schirmerova testu, hodnocení stability slzného filmu (TBUT – tear break-up time), barvení rohovky fluoresceinem (Oxfordská stupnice) a dotazník pro subjektivní zhodnocení očního podráždění a vlivu na vizus (OSDI – index onemocnění očního povrchu).

Do metaanalýzy nebyly zařazeny studie s pacienty, kteří absolvovali operační zákrok na očích (včetně katarakty) a kteří dříve terapeuticky užívali oční kapky (např. s diagnózou glaukomu) nebo kontaktní čočky.

Výsledná zjištění

Oční kapky s HA dle Schirmerova testu výrazně zlepšily produkci slz ve srovnání s kapkami bez HA (SMD 0,18; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,03−0,33). V obou skupinách byla pozorována podobná stabilita slzného filmu (TBUT; SMD −0,00; 95% CI −0,10 až 0,11). Analýza podskupin následně prokázala signifikantní zlepšení skóre TBUT v případě kapek s HA v porovnání s kapkami obsahujícími pouze fyziologický roztok (SMD 0,28; 95% CI 0,03−0,52).

Skóre barvení rohovky fluoresceinem vypovídající o integritě epitelu bylo srovnatelné ve skupině pacientů užívajících oční kapky s obsahem HA a s jinými lubrikancii (SMD −0,01; 95% CI −0,17 až 0,16). Skóre OSDI bylo numericky nižší ve skupině pacientů užívající oční kapky s HA, rozdíl však nebyl statisticky významný (SMD −0,14; 95% CI −0,30 až 0,02).

Závěr

Oční kapky s kyselinou hyaluronovou u pacientů se syndromem suchého oka výrazně zvyšují produkci slz ve srovnání s očními kapkami bez HA. Je však zapotřebí dalších klinických studií k posouzení účinnosti dle věku pacienta, závažnosti syndromu suchého oka, délky léčby a dávkování.

(mafi)

Zdroj: Yang Y.-J., Lee W.-Y., Kim Y.-J., Hong Y.-P. A meta-analysis of the efficacy of hyaluronic acid eye drops for the treatment of dry eye syndrome. Int J Environ Res Public Health 2021; 18 (5): 2383, doi: 10.3390/ijerph18052383.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Oftalmologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Oční obtíže v ordinaci praktického lékaře
Autoři: Prim. MUDr. Milan Odehnal, MBA.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se