Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

20. 11. 2017

Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní formě místo klasické intravenózní cesty, ale také spokojenost pacientů.

Rituximab i. v. a s. c.

V léčbě DLBCL se rituximab standardně podává v kombinaci s chemoterapií v intravenózní (i. v.) formě v dávce 375 mg/m2, doba podání se pohybuje mezi 1,5 a 6 hodinami. Dostupná je také subkutánní (s. c.) forma léku v dávce 1400 mg, jež se podává po dobu 5 minut. 

Cíle a průběh studie MabEase

Subkutánní podávání rituximabu může zjednodušit a zkrátit jeho přípravu i podávání a zmírnit tak zatížení nemocných. V mezinárodní studii MabEase byly zkoumány účinnost, bezpečnost a spokojenost pacientů s DLBCL léčených rituximabem s. c. v kombinaci s chemoterapií.

Pacienti byli randomizováni v poměru 2 : 1 k s. c. podání rituximabu oproti i. v. aplikaci (n = 378 : 194). První cyklus byl podán u obou skupin intravenózně, v s. c. skupině se pak již pokračovalo aplikací 1400 mg s. c. a v i. v. skupině dle klasického schematu. Primárním cílem studie bylo dosažení kompletní odpovědi. Dalšími cíli studie byly bezpečnost, spokojenost s podaným preparátem a léčbou (hodnocené dle obecného dotazníku Cancer Therapy Satisfaction Questionnaire a specifického dotazníku RASQ − Rituximab Administration Satisfaction Questionnaire), hodnocení úspory času a také celkové přežití pacientů.

Výsledná zjištění

Randomizováno bylo 576 nemocných, z nichž 572 dostalo léčbu. Míra dosažení kompletní odpovědi/nepotvrzené kompletní odpovědi po indukci představovala 50,6 % u s. c. rituximabu oproti 42,4 % u i. v. rituximabu.

Nežádoucí příhody stupně 3 a více i nežádoucí události spojené s podáním léku byly obdobné v obou skupinách. Při s. c. podání byla u 5,7 % pacientů zaznamenána lokální reakce.

V rámci hodnocení spokojenosti s podaným preparátem (dle Rituximab Therapy Satisfaction Questionnaire) a terapií bylo dosaženo příznivějšího skóre při s. c. aplikaci z hlediska vlivu na denní aktivity, komfort a pocit spokojenosti. Dosažená skóre v rámci Cancer Therapy Satisfaction Questionnaire byla obdobná.

Medián podání rituximabu činil 6 minut u s. c. oproti 2,6–3,0 hodiny v rámci i. v. aplikace. Kratší byla v případě s. c. podání také i celková doba strávená v nemocnici.

width=

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že ve výsledcích studie MabEase nebyly zaznamenány žádné výrazné rozdíly v účinnosti nebo bezpečnosti léčby obou forem rituximabu, kromě obecně známého vyššího výskytu lokální reakce po aplikaci s. c. formy. Zároveň byl potvrzen benefit s. c. formy na základě vnímání pacientů, kteří zhodnotili svojí spokojenost ve prospěch subkutánního podání. V neposlední řadě je nutno zdůraznit snížení časové náročnosti léčby rituximabem s. c. z pohledu kapacity zdravotnického pracoviště, ošetřujícího personálu i samotného pacienta.

Studie MabEase tak prokázala, že při zachování obdobného profilu účinnosti i bezpečnosti poskytuje s. c. podání rituximabu úsporu času a vede ke zvýšení komfortu a spokojenosti pacientů.

width=

(eza)

Zdroj: Lugtenburg P., Avivi I., Berenschot H. et al. Efficacy and safety of subcutaneous and intravenous rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone in first-line diffuse large B-cell lymphoma: the randomized MabEase study. Haematologica 2017 Nov; 102 (11): 1913–1922, doi: 10.3324/haematol.2017.173583Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se