Výhody atomoxetinu v léčbě ADHD u dětí a adolescentů

1. 7. 2019

Atomoxetin je poměrně nový preparát v léčbě hyperkinetických poruch u dětí. Dosavadní zkušenosti dokládají dobrou účinnost a určité výhody oproti dlouho známým stimulanciím.

Stručný farmakologický profil

Atomoxetin je selektivní inhibitor presynaptického zpětného vychytávání noradrenalinu s predilekčním působením v oblasti prefrontálního kortexu. Je indikovaný k léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětí, adolescentů i dospělých. Na trhu je dostupný od roku 2002 (v České republice od roku 2007) pod obchodním názvem Strattera. Na rozdíl od dlouhodobě používaného methylfenidátu (Ritalin) není atomoxetin stimulans. Jeho výhodou je proto absence rizika abúzu a vzniku závislosti, nižší riziko kardiovaskulárních poruch a problémů s usínáním. Přesto je během jeho užívání nutné pravidelně monitorovat kardiovaskulární funkce. Výhodné je také obvyklé dávkování 1× denně. K častým nežádoucím účinkům, zvláště na počátku léčby, patří bolesti hlavy, břicha a anorexie. 

Výsledky klinických studií

Během přibližně 20 let, co se atomoxetin používá v klinické praxi, byla publikována řada studií hodnotících jeho účinnost a bezpečnost v různých situacích. Review na základě 125 studií s účastníky ve věku od 6 do 18 let ukazuje účinnost tohoto léčiva v porovnání jak s placebem, tak i s methylfenidátem, zvláště jeho neretardovanou formou. Pozitivní vliv na funkční výsledky i kvalitu života byl prokázán ve skupinách pacientů s různými charakteristikami (věk, pohlaví, komorbidity, předchozí expozice jiné medikaci).

Zvláště je nutné vyzdvihnout efekt atomoxetinu u pacientů s dalšími diagnózami, u kterých je účinek stimulancií nejistý nebo může příznaky i zhoršit. Jde hlavně o pacienty s tikovými poruchami, Touretteovým syndromem, výraznou anxietou a agresivitou.

Efekt léčiva lze dle autorů prezentovaného review pozorovat u některých pacientů již za 1 týden od zahájení terapie, avšak průměrná doba do nástupu účinku činí 23 dní. Analýza 6 randomizovaných placebem kontrolovaných studií poukázala na skutečnost, že efekt pozorovatelný po 4 týdnech léčby predikuje její účinnost za 6−9 týdnů. Naopak analýza open-label studií naznačila, že efekt může narůstat i po 6−9 týdnech. Pacienty a jejich rodiny je proto nutné upozornit, že účinek nastupuje postupně a maxima může být dosaženo až za 3 měsíce od zahájení léčby.

Indikace a úhrada

Atomoxetin je dle českých doporučení lékem první volby u dětských pacientů s ADHD s komorbiditami, jako jsou nezvladatelné problémy se spánkem, riziko abúzu a závislosti, výrazná anxieta či závažná tiková porucha. U dospělých nemocných je atomoxetin jediných schváleným preparátem. Podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění však guidelines plně nerespektují a atomoxetin je tak u pediatrických pacientů hrazen, pouze pokud je léčba methylfenidátem neúčinná nebo nevhodná. U dospělých je úhrada stanovena, jestliže jsou potvrzeny přetrvávající příznaky ADHD z dětství.

(pab)

Zdroj: Savill N. C., Buitelaar J.K., Anand E. et al. The efficacy of atomoxetine for the treatment of children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: a comprehensive review of over a decade of clinical research. CNS Drugs 2015; 29 (2): 131−151, doi: 10.1007/s40263-014-0224-9.Štítky
Dětská neurologie Dětská psychiatrie Neurologie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se