Pregabalin jako lék syndromu neklidných nohou

29. 5. 2019

Autoři z Durham VA Medical Center v USA si v níže prezentované práci dali za cíl vyhodnotit účinnost a bezpečnost pregabalinu v léčbě syndromu neklidných nohou.

Syndrom neklidných nohou

Syndrom neklidných nohou (RLS – restless legs syndrome) je neurologickou poruchou, která ve své pokročilé formě významně narušuje kvalitu spánku. U většiny pacientů se objevují periodické pohyby končetin ve spánku. Nemoc vzniká buď primárně, nebo sekundárně – například během terminálního stadia renálního selhání, při nedostatku železa nebo v těhotenství. Léčba je obvykle dopaminergní.

Mechanismus působení pregabalinu

Pregabalin je analog kyseliny gama-aminomáselné, která vykazuje antinociceptivní a antikonvulzivní aktivitu. Mechanismem účinku je vazba k napěťově řízeným vápníkovým kanálům v centrálním nervovém systému.

Analyzovaná data

V databázích Medline (období od roku 1956 do února 2016) a Embase (období od roku 1957 do února 2016) autoři vyhledávali práce na základě klíčových pojmů pregabalin a restless leg syndrome, aby identifikovali relevantní články, manuálně zkontrolovali reference citované v každé z publikací nalezených databázemi. Všechny peer-reviewed publikace psané v angličtině byly posuzovány z hlediska relevance. Z původně zkoumaného počtu 285 prací jich bylo do výsledné analýzy nakonec zahrnuto 5.

Výsledná zjištění

Studie s pregabalinem ukázaly signifikantní redukci v průměrných hodnotách skóre mezinárodní stupnice pro RLS a skóre probuzení po usnutí. Tento lék měl také nižší výskyt augmentace (příznaky se přesouvají do denních hodin a zesilují) oproti léčbě pramipexolem. Sledování v rámci studií trvalo 6–52 týdnů a pacientům byly podávány dávky účinné látky od 150 do 600 mg denně. Nejběžnějšími nežádoucími účinky spojenými s užíváním pregabalinu byly závrať a somnolence.

Závěr

Klinická data ukazují, že pregabalin může zmírnit symptomy RLS a snížit tak narušování spánku, což vede ke zlepšení kvality života pacientů. Je považován za relativně bezpečný lék, který má na rozdíl od současných léčiv první volby pro RLS minimální riziko augmentace. Pregabalin lze tedy považovat za vhodnou volbu pro léčbu RLS.

(mir)

Zdroje:
1. Griffin E., Braun J. N. Pregabalin for the treatment of restless legs syndrome. Ann Pharmacother 2016; 50 (7): 586–591, doi: 10.1177/1060028016643097.
2. Vávrová J., Kemlink D. Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetin v interní praxi. Interní medicína pro praxi 2011; 13 (3): 134−137.Štítky
Dětská neurologie Dětská psychiatrie Neurologie Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se