Při sexuální dysfunkci je vhodné myslet i na poruchy spánku

4. 11. 2018

Recentně publikovaný přehledový článek autorů z Harvardovy univerzity se zabývá souvislostí a vzájemným ovlivňováním jednotlivých poruch spánku a mužské sexuální dysfunkce.

Úvod

Poruchy spánku ovlivňují mnoho aspektů zdraví včetně sexuálních funkcí a mohou způsobit řadu vážných zdravotních problémů. Syndrom obstrukční spánkové apnoe, nespavost, spánková porucha pracovníků na směny (SWSD − shift work sleep disorder) i syndrom neklidných nohou jsou spojeny s vyšším výskytem erektilní dysfunkce a dalších urologických onemocnění. Erektilní dysfunkce (ED) se přitom týká až 52 % mužů ve věku od 40 do 70 let.

Obstrukční spánková apnoe

Ačkoliv mnoho studií prokázalo souvislost mezi obstrukční spánkovou apnoí (OSA) a ED, stále nebyl objasněn mechanismus této interakce. Navrženo bylo několik teorií včetně hormonálního vlivu testosteronu, periferní neuropatie způsobené hypoxémií nebo vaskulární endotelové dysfunkce. I přes neznalost mechanismu je však při kontaktu s pacientem s ED každopádně vhodné pátrat v anamnéze rovněž po symptomech OSA.

Nespavost

Nespavost, jedna z nejčastějších poruch spánku, je nezávislým rizikovým faktorem sexuální dysfunkce. Nejpravděpodobnějším mechanismem spojujícím ED a nespavost je snížení hladiny testosteronu. V rámci diurnálního rytmu dosahuje testosteron vyšších hladin během spánku, maximum při první REM fázi. Nedostatek spánku během druhé poloviny noci prokazatelně významně snižuje ranní hladinu testosteronu. Testosteron je důležitý pro sexuální funkce, svalovou hmotu, kostní denzitu i náladu. Chronická nespavost nebo chronické omezení spánku mohou snižovat kvalitu života a ohrožovat zdraví hned na několika úrovních.

Poruchy cirkadiánního rytmu

Mezi příčiny poruch spánkového a cirkadiánního rytmu se řadí například jet lag syndrom nebo směnný pracovní provoz. Ten se týká celosvětově více než 15 % pracujících. Kromě vyšší úrazovosti při práci, gastrointestinálních potíží, větší pravděpodobnosti deprese, zvýšeného rizika infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních onemocnění, vyššího rizika některých nádorových onemocnění nebo metabolického syndromu trpí pracovníci na směny častěji i sexuální dysfunkcí.

Syndrom neklidných nohou

Přestože existuje jen málo studií týkajících se syndromu neklidných nohou ve spojitosti s ED, jejich souvislost se předpokládá. ED a syndrom neklidných nohou mají mnohé společné, například autonomní dysfunkci a nedostatek dopaminu. Existují studie prokazující syndrom neklidných nohou jako rizikový faktor pro rozvoj ED.

PLMS

Periodické pohyby končetinami ve spánku (PLMS) mají v obecné populaci prevalenci 3–26 %. Prevalence u pacientů s ED však dosahuje až 54–60 %.

Nykturie

Každý pacient středního a vyššího věku s nykturií by měl být při absenci urologické příčiny vyšetřen k vyloučení spánkové apnoe. Ta bývá často primární příčinou nykturie.

Závěry pro klinickou praxi

Erektilní dysfunkce má často spojitost s poruchou spánku. Poruchy spánku mohou ED a další urologické problémy zapříčiňovat nebo „jen“ zhoršovat. Při kontaktu s pacientem trpícím ED je důležité pomýšlet i na možnou poruchu spánku a případně léčit obě tyto jednotky. Poruchy spánku mají dopad na mnohé aspekty zdraví a jejich zanedbání může mít vážné důsledky.

(dos)

Zdroj: Cho J. W., Duffy J. F. Sleep, sleep disorders, and sexual dysfunction. World J Mens Health 2018 Aug 14, doi: 10.5534/wjmh.180045 [Epub ahead of print].



Štítky
Geriatrie a gerontologie Neurologie Praktické lékařství pro děti a dorost Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se