Brigatinib v terapii ALK-pozitivního NSCLC u pacientů refrakterních k terapii krizotinibem – výsledky finální analýzy klinických studií

9. 9. 2021

Dříve publikované výsledky klinických studií ukázaly, že u pacientů refrakterních k terapii krizotinibem vedlo podávání brigatinibu k vysoké míře terapeutické odpovědi (systémové i intrakraniální) a současně ke zlepšení mediánu přežití bez progrese onemocnění. Dalšími výsledky představenými na letošním kongresu ASCO tak byly finální výstupy ze studií, které se zabývaly podávání brigatinibu právě u pacientů refrakterních k terapii krizotinibem.

NSCLC refrakterní k cílené léčbě

Inhibitory kinázy anaplastického lymfomu (ALK) patří ke standardu terapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro ALK. Brigatinib je inhibitor ALK se širokou aktivitou proti mutacím genu způsobujícím rezistenci vůči léčbě krizotinibem. 

Prezentovaný poster obsahoval zhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti podávání brigatinibu v rámci finální analýzy klinické studie fáze I/II a studie fáze II ALTA v období > 5 let, respektive > 4 roky od vstupu posledního pacienta do hodnocení.

Výsledky studií

Bezpečnostní profil brigatinibu byl konzistentní s předchozími výsledky, v rámci finální analýzy nebyla hlášena žádná nová bezpečnostní rizika.

Studie fáze I/II

V klinické studii fáze I/II byly hodnoceny různé dávkovací režimy brigatinibu u 79 pacientů s ALK-pozitivním NSCLC (71 z nich s anamnézou předchozí terapie krizotinibem). 10 pacientů dostávalo brigatinib až do ukončení studie, a to po dobu 5,6 roku od náboru posledního pacienta. V rámci této studie byl u všech pacientů pozorován medián doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) 14,5 měsíce, medián doby celkového přežití (OS) 47,6 měsíce a pravděpodobnost 5letého celkového přežití 42 %.

U 71 pacientů s anamnézou předchozí léčby krizotinibem bylo při terapii brigatinibem zaznamenáno PFS 13,4 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 9,2–16,7), medián OS 30,1 měsíce (95% CI 21,4–55,0) a pravděpodobnost celkového přežití v horizontu 5 let činila 35 %.

Klinická studie ALTA

V klinické studii ALTA (fáze II) byli pacienti s ALK-pozitivním NSCLC s progresí na terapii krizotinibem randomizováni v poměru 1 : 1 k terapii brigatinibem v denní dávce 90 a 180 mg (se 7denní úvodní dávkou 90 mg). Podávání brigatinibu v denní dávce 180 mg bylo asociováno s vyšší celkovou mírou odpovědi (ORR), PFS a OS v porovnání se skupinou na denní dávce 90 mg.

Ve skupině na vyšší dávce brigatinibu byla nezávislou komisí prokázána ORR 56 %, medián doby trvání léčebné odpovědi (DoR) 15,7 měsíce, medián PFS 16,7 měsíce, medián OS 40,6 měsíce a 5letá pravděpodobnost OS 43 %. U pacientů, kteří měli vstupně metastázy v mozku, byla nezávislou komisí stanovena intrakraniální míra celkové odpovědi 67 % s mediánem intrakraniální doby trvání léčebné odpovědi 16,6 měsíce a mediánem intrakraniální PFS 18,4 měsíce.

Závěr

Z výsledků finální analýzy klinické studie fáze I/II a klinické studie ALTA vyplynulo, že brigatinib u pacientů s ALK-pozitivním NSCLC refrakterním ke krizotinibu prokázal dlouhodobou trvalou aktivitu a konzistentní bezpečnostní profil shodný s výsledky předchozích studií.

(holi)

Zdroj: Gettinger S. N., Huber R. M., Kim D-W. et al. Brigatinib (BRG) in ALK+ crizotinib (CRZ)-refractory non-small cell lung cancer (NSCLC): final results of the phase 1/2 and phase 2 (ALTA) trials. J Clin Oncol 2021; 39 (15_suppl.): 9071, doi: 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.9071.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se