Prevalence diabetiků mezi pacienty s onemocněním COVID-19 a dopady DM na průběh infekce

14. 4. 2020

Italští autoři publikovali na konci března výsledky metaanalýzy studií, které hodnotily prevalenci diabetu mezi osobami nakaženými SARS-CoV2 a dopad přítomnosti diabetu na závažnost a progresi infekce.

Zdrojové údaje

Data byla získána z 12 studií zahrnujících 2108 čínských pacientů s potvrzeným COVID-19 a doplněna o čerstvé údaje z univerzitní nemocnice v Padově (tj. z centra vzplanutí nákazy v Itálii) k 19. 3. 2020, kde bylo s COVID-19 k uvedenému dni hospitalizováno 146 pacientů.

Prevalence diabetu u pacientů s COVID-19

Průměrný věk čínských pacientů byl 49,6 roku a prevalence diabetu u nich činila 10,3 %. Celková prevalence diabetu v Číně je 10,9 % a ve věkové skupině 40–59 let má diabetes 12,3 % populace.

Na italském pracovišti v Padově byl průměrný věk infikovaných pacientů 65,3 roku a preexistující diabetes mělo 8,9 % z nich. Prevalence diabetu v tomto italském regionu je 6,2 %, ve věkové skupině 55–75 let pak 11,0 %.

Závažnost průběhu COVID-19 u diabetiků

Z 12 analyzovaných čínských studií jich 6 hodnotilo závažnost průběhu COVID-19 v závislosti na přítomnosti diabetu. Zahrnovaly 1687 pacientů. Sdružený výskyt diabetu byl u nemocných s nepříznivým průběhem infekce 2,26× vyšší než u pacientů s příznivým průběhem infekce.

K 17. 3. byl průměrný věk 2003 italských pacientů, kteří zemřeli na COVID-19, 80,5 roku (interkvartilní rozmezí 31–103 let) a 70 % z nich tvořili muži. U 355 pacientů byla k dispozici informace o komorbiditách. Zjištěná prevalence diabetu činila 35,5 %. V roce 2018 byla v Itálii ve skupině stejného věku a rozložení pohlaví prevalence diabetu 20,3 %. Výskyt diabetu byl tedy u pacientů, kteří zemřeli na COVID-19, 1,75× vyšší než v obecné populaci.

Inhibitory DPP-4 a možnost protekce?

Dipeptidylpeptidáza 4 (DPP-4) je enzym zodpovědný za degradaci glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1). jeho inhibice se využívá v léčbě diabetu 2. typu. Koronavirus, který byl původcem nemoci MERS (Middle-East Respiratory Syndrome), využívá DPP-4 pro zachycení na povrchu lidských buněk. Virus SARS-CoV2 k tomu využívá především enzym ACE2. Přesto by bylo zajímavé zhodnotit, zda by inhibitory DPP-4 používané v léčbě diabetu mohly do jisté míry působit protektivně i vůči onemocnění COVID-19 způsobenému SARS-CoV-2.

Závěr

Autoři svou práci uzavírají s tím, že diabetes nemusí zvyšovat riziko infekce SARS-CoV-2, ale může zhoršovat průběh a dopady onemocnění COVID-19 vyvolaného tímto novým koronavirem. Uvedená zjištění odpovídají dosavadním poznatkům o souvislosti mezi diabetem a zvýšenou mortalitou na akutní i chronická onemocnění včetně infekcí. Poznatky se nicméně rychle vyvíjejí s dalšími přicházejícími daty.

(zza)

Zdroj: Fadini G. P., Morieri M. L., Longato E., Avogaro A. Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2. J Endocrinol Invest 2020 Mar 28, doi: 10.1007/s40618-020-01236-2 [Epub ahead of print].Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se