Pacienti s diabetem 2. typu léčení metforminem mají zodpovědnější přístup ke svému zdraví

29. 10. 2019

Podle nové retrospektivní studie pacienti s diabetem mellitem 2. typu (DM2) léčení metforminem častěji zahájí preventivní léčbu a mají zdravější životní styl než ti, kteří metformin neužívají. Tento fakt může být zdrojem zkreslení ve studiích hodnotících účinnost perorálních antidiabetik.

Úvod

Cílem této kohortové studie bylo porovnat zodpovědnost v přístupu k vlastnímu zdraví u nemocných s DM2 léčených metforminem a u těch, kdo užívají jiná perorální antidiabetika. Je totiž známo, že životní styl lidí, kteří vyhledávají preventivní léčbu a mají zdravější návyky, může ovlivnit výsledky observačních studií. Mezi tyto návyky patří vyvážená strava, pravidelná fyzická aktivita, omezená konzumace alkoholu, absence kouření, absence rizikového chování (např. vyhýbání se nadměrné expozici slunečnímu záření, bezpečné řízení motorových vozidel), účast v očkovacích programech a užívání preventivní léčby.

Metodika studie

Autoři využili údaje pacientů z kanadské Alberty, u nichž byla v letech 2008–2015 nově nasazena antidiabetika. Analyzovány byl údaje 135 301 osob průměrného věku 55 let, z nichž 56 % tvořili muži. Parametry zdravého životního stylu byly rozděleny do 5 kategorií: nehody (např. zlomeniny, popáleniny), screeningová vyšetření (např. oční vyšetření, mamografie), očkování (např. proti chřipce, pneumokokům), klinické příhody bez předpokládané souvislosti s užíváním metforminu (např. astma, struma) a klinické příhody s předpokládanou souvislostí s užíváním metforminu (např. mortalita, infarkt myokardu).

Výsledky

Během mediánu sledování 3,4 roku mělo nejméně 1 preskripci metforminu 97 % pacientů. U těch bylo v porovnání s nemocnými neužívajícími metformin zjištěno významně nižší riziko nehod (poměr rizik [HR] 0,90; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,85–0,96) a příhod bez předpokládané souvislosti s užíváním metforminu (HR 0,90; 95% CI 0,83–0,97), a to včetně celkové mortality (HR 0,57; 95% CI 0,51–0,63). Ve skupině s metforminem byl také častěji měřen glykovaný hemoglobin (HbA1c). Celková mortalita diabetiků užívajících metformin byla významně nižší i po úpravě na věk, pohlaví a průvodní choroby.

Závěr

Prezentovaná studie ukázala, že pacienti s diabetem 2. typu, kteří užívají metformin, mají v porovnání s těmi, kdo dostávají jiná perorální antidiabetika, zodpovědnější přístup k vlastnímu zdraví včetně častějšího užívání a dodržování preventivní léčby. Nezohlednění faktoru zodpovědného přístupu k vlastnímu zdraví může představovat zavádějící faktor ve studiích hodnotících účinky terapie.

(zza)

Zdroj: Eskin M., Simpson S. H., Eurich D. T. Evaluation of healthy user effects with metformin and other oral antihyperglycemai medication users in adult patients with type 2 diabetes. Can J Diabetes 2019; 43: 322–328, doi: 10.1016/j.jcjd.2018.12.001.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se