Metformin a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin

19. 2. 2020

Diabetes mellitus je závažné chronické onemocnění, které kvůli svému stále rostoucímu výskytu představuje významný problém pro společnost ve vyspělých zemích. Hlavní příčinou morbidity a mortality u pacientů s diabetem 2. typu jsou kardiovaskulární onemocnění a pravděpodobnost jejich výskytu zvyšuje současné chronické onemocnění ledvin. V současné léčbě diabetu se proto preferují antidiabetika, která mají zároveň i kardioprotektivní a nefroprotektivní účinky.

Metformin, který je lékem 1. volby u diabetu 2. typu, má prokázaný efekt na snížení kardiovaskulárního rizika, ale u diabetiků s chronickým onemocněním ledvin se nepoužívá kvůli obavám zvýšeného rizika vzniku laktátové acidózy.

Metodika analýzy a hodnocená populace pacientů

Práce publikovaná v loňském roce analyzovala data pacientů s diabetem a chronickým onemocněním ledvin ze studie TREAT (The Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy), kterým byl v léčbě podáván metformin, a porovnávala je s pacienty, jimž metformin podáván nebyl. Sledovány byly následující parametry: celková mortalita, úmrtí z kardiovaskulárních příčin, výskyt kardiovaskulárních příhod (hospitalizace pro srdeční selhání, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda), konečné stadium onemocnění ledvin (ESRD) a složený parametr onemocnění ledvin (ESRD či smrt).

Ve studii TREAT užívalo metformin 591 pacientů s diabetem a onemocněním ledvin, zatímco 3447 pacientů bylo bez léčby metforminem. Pomocí metody propensity score matching byly vytvořeny dvě navzájem co nejvíce podobné skupiny pacientů, které bylo možné porovnat ve sledovaných parametrech.

Výsledky

U pacientů léčených metforminem byly celková mortalita (poměr rizik [HR] 0,49; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,360,69), kardiovaskulární mortalita (HR 0,49; 95% CI 0,320,74), výskyt kardiovaskulárních příhod (HR 0,67; 95% CI 0,510,88) a složeného parametru onemocnění ledvin (HR 0,77; 95% CI 0,610,98) nižší než u pacientů, kteří metformin neužívali. Výskyt ESRD byl při léčbě metforminem marginálně zvýšený (4,0 vs. 3,6 %). Byly popsány pouze 2 případy laktátové acidózy.

Závěr

Analýza pacientů ze studie TREAT naznačila, že by použití metforminu u diabetiků a chronickým onemocněním ledvin stadia 3 mohlo vést ke snížení celkové mortality, kardiovaskulární mortality a četnosti kardiovaskulárních příhod a mohlo by být bezpečnější, než se doposud usuzovalo.

(jvi)

Zdroj: Charytan D. M., Solomon S. D., Ivanovich P. et al. Metformin use and cardiovascular events in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease. Diabetes Obes Metab 2019; 21: 1199−1208, doi: 10.1111/dom.13642.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se