Má metformin vliv na snížení mortality a výskytu nemocí spojených se stárnutím?

2. 5. 2019

Australští autoři se pomocí systematického průzkumu literatury a metaanalýzy dostupných studií pokusili zhodnotit, zda inzulinový senzitizér metformin může u diabetiků snižovat celkovou mortalitu a výskyt nemocí spojených se stárnutím ve srovnání s nediabetickou populací i s diabetiky s jiným typem léčby.

Inzerce

Stárnutí jako aktuální zdravotní i sociální problém

Proces stárnutí je charakterizován progresivním poškozením organismu na úrovni buněčné i orgánové, které je způsobeno postupně se zhoršující funkcí opravných mechanismů. Nemoci spojené se stárnutím jsou pak výsledkem hromadění chyb v těchto opravných mechanismech. Jelikož se do vysokého věku dostává stále větší část populace, stávají se délka života i nemoci spojené se stárnutím aktuálním zdravotním i společenským problémem.

Mechanismy prodloužení života

Jednou z látek, u nichž se jeví, že by mohly mít pozitivní vliv na délku života, je metformin. U modelových organismů (myši, háďátko obecné − Caenorhabditis elegans) prodlužuje život, i když stále není jasné, jakým mechanismem k tomu přesně dochází. Může se jednat o ovlivnění buněčné signalizace cestou inzulinu a IGF-1, ovlivnění inhibice mTOR, snížení zátěže volnými radikály, potlačení zánětlivé reakce, omezení poškození DNA a aktivaci AMP-aktivovaných proteinových kináz.

Analyzované práce

Práce věnované dané problematice byly vyhledány v databázích Pubmed a Embase a dalších databázích nepublikovaných studií. Nalezeno bylo celkem 21 027 studií, z nichž bylo vybráno 260 fulltextů k detailnímu prostudování: 207 bylo nakonec vyloučeno a 53 zahrnuto do metaanalýzy (13 se zabývalo vlivem metforminu na celkovou mortalitu a 49 na nemoci spojené se stárnutím).

Výsledná zjištění

Celková mortalita

Pacienti s diabetem 2. typu léčení metforminem měli významně nižší celkovou mortalitu než nediabetická populace (poměr rizik [HR] 0,93; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,88–0,99) a také než diabetici 2. typu léčení jinými antidiabetiky než metforminem (HR 0,72; 95% CI 0,65–0,80), léčení inzulinem (HR 0,68; 95% CI 0,63–0,75) nebo sulfonylureou (HR 0,80; 95% CI 0,66–0,97).

Nádorová onemocnění

U diabetiků na metforminu byl dále zaznamenán nižší výskyt nádorových onemocnění ve srovnání s nediabetickou populací (relativní riziko [RR] 0,94; 95% CI 0,92–0,97).

Výskyt kolorektálního karcinomu (CRC) byl u diabetiků léčených metforminem ve srovnání s diabetiky léčenými jiným typem terapie signifikantně snížený (HR 0,91; 95% CI 0,84–0,98). V jedné studii byla signifikantně snížená incidence CRC zaznamenána i u diabetiků léčených metforminem ve srovnání s běžnou populací (RR 0,73; 95% CI 0,58–0,92).

Signifikantní snížení incidence bylo nalezeno u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených metforminem ve srovnání s diabetiky s jinou léčbou rovněž v případě nádorů prsu (HR 0,71; 95% CI 0,54–0,92) a plic (HR 0,80; 95% CI 0,65–0,98).

Kardiovaskulární onemocnění

U diabetiků léčených metforminem byl zaznamenán nižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění ve srovnání s pacienty užívajícími jiná antidiabetika než metformin (HR 0,76; 95% CI 0,66–0,87) nebo léčenými inzulinem (HR 0,78; 95% CI 0,73–0,83). U uživatelů metforminu byl oproti diabetikům s jinou léčbou nalezen signifikantní pokles výskytu cévních mozkových příhod (HR 0,70; 95% CI 0,53–0,93).

Pozitivní vliv na další nemoci spojené se stárnutím

Z hlediska rizika fraktur měl metfomin vliv na signifikantní snížení jejich výskytu ve srovnání s léčbou rosiglitazonem (HR 0,64; 95% CI 0,46–0,88); tento efekt přetrvával více u žen.

Pacienti užívající metformin měli ve srovnání s ostatními diabetiky výrazně nižší incidenci glaukomu s otevřeným úhlem (HR 0,75; 95% CI 0,59–0,95).

U pacientů léčených metforminem déle než 6 let byl ve srovnání s ostatními diabetiky zaznamenán pozitivní vliv na kognitivní funkce (poměr šancí [OR] 0,49; 95% CI 0,25–0,95).

Závěr

Podle výsledků této metaanalýzy by mohl mít metformin u diabetiků 2. typu geroprotektivní efekt napomáhající k prodloužení života a oddálení rozvoje nemocí souvisejících se stárnutím. Pacienti s diabetem mellitem 2. typu léčení metforminem mají nižší riziko výskytu onkologických onemocnění než běžná populace a nižší riziko rozvoje kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a plic ve srovnání s diabetiky léčenými jiným typem terapie. Podobně z hlediska snížení rizika výskytu kardiovaskulárních onemocnění (a konkrétně cévních mozkových příhod) i dalších chorob často spojených s vyšším věkem je metformin v léčbě diabetu výhodou.

(epa)

Zdroj: Campbell J. M., Bellman S. M., Stephenson M. D., Lisy K. Metformin reduces all-cause mortality and diseases of ageing independent of its effect on diabetes control: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev 40; 2017:31–44, doi: 10.1016/j.arr.2017.08.003.

Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Prediabetes

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se