Limity glykovaného hemoglobinu a význam dalších glykovaných proteinů

17. 2. 2022

Glykovaný hemoglobin patří ke zlatým standardům v diagnostice a managementu léčby diabetu. K jeho nevýhodám však patří četné faktory, které mohou způsobit falešné zvýšení či snížení jeho hladiny. V zájmu vědecké veřejnosti je proto i výzkum dalších glykovaných proteinů, které by bylo možné v kontrole diabetu využít. Na co bychom tedy při odběru glykovaného hemoglobinu měli myslet?

Čím je ovlivněna glykace?

Glykace je neenzymové navázání cukru na proteiny za vzniku fruktosaminu. 

Faktory ovlivňující neenzymatickou glykaci proteinů:

 • koncentrace sacharidů a proteinů a jejich kolísání v krvi
 • biologický poločas daného proteinu
 • teplota

Glykovaný hemoglobin 

Typy hemoglobinu

95 % hemoglobinu u dospělých je tvořeno hemoglobinem HbA, 2−3 % hemoglobinem HbA2 a < 2 % fetálním hemoglobinem HbF. Hemoglobin HbA se pak rozděluje na neglykovanou a glykovanou složku. 94 % hemoglobinu HbA představuje neglykovaný hemoglobin, který je označován jako HbA0. Glykovaný hemoglobin, tzv. HbA1, se dále dělí na HbA1a, HbA1b a HbA1c. Poslední uvedený je hlavním hemoglobinem využívaným při sledování diabetu mellitu.

Praktické výhody glykovaného hemoglobinu oproti glykémii

 • Glykovaný hemoglobin představuje dlouhodobý průměr jednotlivých glykémií v období 8−12 týdnů před odběrem krve.
 • Při odběru nemusí být pacient nalačno. Laboratoře doporučují, aby byl pacient cca 15 minut před odběrem v klidu.

Faktory ovlivňující hodnoty HbA1c

Faktory, které mohou zvyšovat hladinu HbA1c:

 • polycytémie
 • sideropenická anémie (zvýšení HbA1c až o 2 %, možno zvrátit suplementací železa)
 • anémie z nedostatku kyseliny listové nebo vitaminu B12 
 • stav po splenektomii
 • renální insuficience
 • hypertriglyceridémie 
 • hyperbilirubinémie
 • chronický alkoholismus
 • užívání kyseliny acetylsalicylové
 • užívání opiátů

Faktory, které mohou snižovat hladinu HbA1c:

 • thalasémie
 • sférocytóza
 • hemolytická anémie
 • krvácivé stavy
 • těžké popáleniny se ztrátou tekutin a proteinů
 • otrava olovem
 • sekundární nedostatek erytropoetinu po selhání ledvin
 • mnohočetný myelom
 • leukémie
 • hypertyreóza
 • užívání vitaminu C
 • užívání vitaminu E

Limity stanovení glykovaného hemoglobinu

Stanovení hodnot glykovaného hemoglobinu patří k zlatým standardům v diagnostice a sledování kompenzace diabetu. Nicméně při signifikantních změnách doby života erytrocytů se spolehlivost jeho stanovení výrazně snižuje a klinická efektivita výsledků měření může být značně omezená.

Ostatní glykované proteiny

V případech, kdy jsou přítomny faktory ovlivňující standardní délku života erytrocytů, se stále častěji objevují názory o výhodnosti použití glykovaného albuminu nebo glykovaného fruktosaminu jako střednědobého ukazatele hodnoty koncentrace glukózy v krvi.

Glykovaný albumin (GA)

Poločas albuminu činí 15 dní. Hladina GA koreluje s průměrnými hodnotami glukózy za poslední 2−3 týdny. Výhodou je, že jeho hladina není ovlivněna délkou života erytrocytů ani terapií erytropoetinem. Na druhou stranu však jeho hodnoty mohou být zkresleny věkem, stavem výživy, albuminurií, jaterní cirhózou, dysfunkcí štítné žlázy či kouřením. Nepřímo je také GA ovlivněn indexem tělesné hmotnosti a množstvím tukové tkáně. Glykovaný albumin se však zdá být lepším markerem, který odráží přesnost kontroly glykémie ve srovnání s HbA1c u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Glykovaný fruktosamin

Stanovení glykovaného proteinu − fruktosaminu − se jeví klinicky méně efektivní. Hladina fruktosaminu odráží průměrné hladiny glukózy za předchozích 10–14 dní. Protože se jedná o míru celkových glykovaných sérových proteinů, z nichž glykovaný albumin představuje přibližně 90 %, mohou být koncentrace fruktosaminu ovlivněny koncentracemi různých sérových proteinů. Fruktosamin je dále ovlivněn hladinami bilirubinu, močoviny a kyseliny močové.

1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)

1,5-AG je analog glukózy nacházející se v plazmě po příjmu potravy. Jedná se o krátkodobý marker, hodnoty 1,5-AG odrážejí hyperglykémii po dobu přibližně 1 týdne.

Závěrem

Dosavadní data nenaznačují, že by ostatní glykované proteiny měly v budoucnu nahradit vyšetření HbA1c, avšak mohly by v kontrole diabetu hrát adjuvantní roli.

(tich)

Zdroje:
1. Pecoits-Filho R., Abensur H., Betônico C. C. et al. Interactions between kidney disease and diabetes: dangerous liaisons. Diabetol Metab Syndr 2016; 8: 50, doi: 10.1186/s13098-016-0159-z.
2. Breinek P. Glykovaný hemoglobin A1c. Masarykova univerzita, Brno, 2014. Dostupné na: https://is.muni.cz/el/med/podzim2014/BLKKB0321p/HbA1c_2014.pdf
3. Glykovaný hemoglobin (HbA1c) v krvi. Fakultní Thomayerova nemocnice. Dostupné na: www.ftn.cz/upload/ftn/Kliniky/okb/Dokumenty/prirucka/_LP_15194-L0000013.htm
4. Friedecký B., Kratochvíla J. Glykovaný albumin v krevním séru/plasmě. Stručný přehled současného stavu. Klinická biochemie a metabolismus 2018; 26 (2): 79–81.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se