Léky do koše nepatří

16. 4. 2019

Nepřiměřené a nesprávné užívání, eventuálně neužívání předepsaných, ale i kupovaných léků může vést – vedle hromadění nespotřebovaných léků – rovněž k závažným zdravotním důsledkům, jejichž léčba si žádá další finanční náklady. Nespotřebované a nahromaděné léky mohou způsobit otravy, být zneužity k sebevraždě nebo k dalšímu prodeji na černém trhu s léky. Farmaceuticky aktivní látky také pronikají do životního prostředí. Likvidace těchto léčiv je přitom velmi nákladná.

Inzerce

Marker účinnosti preskripce i kvality farmakoterapie

Množství odstraněných léčiv slouží jako hlavní marker účinnosti předepisování. Zdroj informací o počtu nevyužitých léčiv představuje sběr do kontejnerů lékáren. Z analýz a rozhovorů vyplynulo, že nejvíce léků s nejvyšší finanční hodnotou a zároveň často s prošlou dobou použitelnosti bylo vráceno z důvodu úklidu domácí lékárničky. Mezi vrácenými léčivy převažovala plně hrazená zdravotními pojišťovnami. Léky vrácené do lékáren také poukazují na nevyužívané skupiny léčiv a zároveň na kvalitu farmakoterapie. Nejčastěji se jednalo o léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém (KVS), gastrointestinální trakt (GIT), respirační systém a metabolismus.

Co pacienti vrátili do lékáren?

Podle průzkumu provedeného v lékárně menšího města bylo během 3 měsíců vráceno 472 balení léků o hmotnosti 25,9 kg v hodnotě 60 754 Kč. 356 balení představovaly léky předepsané na recept (75,4 %), z toho 150 balení (42,1 %) bylo použitých, zatímco 206 (57,9 %) jich zůstalo neotevřeno. Léků plně hrazených ze zdravotního pojištění bylo 210 balení (59 %), částečně hrazených 101 (28,4 %) a nehrazených 45 (1,6 %). Volně prodejná léčiva tvořilo 116 balení (24,6 %), všechna byla zčásti použitá (otevřená).

Kvalifikované údaje upozorňují, že do kontejnerů v lékárnách určených k odborné likvidaci bývá vráceno přibližně jen 30 % nevyužitých léků. Z dialogového průzkumu vyplynulo, že celých 50 % dotázaných respondentů o možnosti vrácení nespotřebovaných léků do lékárny neví a zbavují se jich jako běžného odpadu.

Co hromadíme v domácnostech?

Reálná hodnota nespotřebovaných léků tedy bude ještě vyšší, pokud se k lékům vráceným do lékárny připočtou balení nahromaděná v domácnostech, včetně těch s nezjištěným způsobem likvidace.

Při průzkumu provedeném ve 20 domácnostech bylo nalezeno 463 balení léků odpovídajících finanční hodnotě 82 556 Kč. Užitých a načatých balení bylo 197 v ceně 41 131 Kč, nepoužitých a neotevřených balení 88 v ceně 14 568 Kč a prošlých léků 178 v ceně 26 857 Kč. Pokud by se tyto získané údaje vztáhly jen na 50 % všech domácností v České republice, dospělo by se k údajům v řádu desítek milionů balení v hodnotě cca 10 miliard Kč.

Důvody a podoby nesprávného zacházení a plýtvání

Nejčastější příčinou tohoto stavu bývá neinformovanost a non-compliance pacientů, případně jejich úmrtí. Na plýtvání léčivy se nepřímo podílejí rovněž sami lékaři nadměrnou preskripcí a její častou změnou.

SÚKL provádí jednou za 2–3 roky průzkum zaměřený na zacházení s léky. Z výsledků v posledních letech vyplynulo, že do lékáren vrací léky 52 % domácností, 24 % domácností přiznává, že je někdy vyhazují do koše, a 7 % dokonce spláchne do záchodu. 13 % domácností odevzdává léky zpět do ordinace, lékař je však podle zákona již nesmí použít. 5 % je dává příbuzným, 2 % je odnesou do sběrného dvora. 15 % neví, jak s těmito léky naložit, tak si je prostě nechá.

Skladování nepoužívaných léků doma zdůvodňují dotazovaní různě. 46 % uvedlo, že je má do zásoby, 36 % dostalo lék na předpis a po léčbě jim něco zůstalo, 16 % vysadilo lék pro nežádoucí účinky a 11 % zbyly přípravky po zemřelém členu rodiny. 13 % zjištěných léčiv mělo prošlou dobu použitelnosti.

Klíčová, ale podceňovaná compliance

V problematice nespotřebovaných léků hraje důležitou úlohu compliance. Radami lékařů a lékárníků se řídí dvě třetiny pacientů, ostatní užívají lék, jak uznají za vhodné. Příbalový leták si pokaždé přečte 39 % uživatelů, 41 % si jej přečte jen tehdy, pokud si není jisto používáním. Ostatní nečtou leták vůbec nebo jen výjimečně.

Osvěta stále aktuální

Na základě těchto průzkumů SÚKL v roce 2015 spustil kampaň pro širokou veřejnost nazvanou „Léky do koše nepatří“. Jejím cílem byla edukace v oblasti správného nakládání s léčivy v domácnostech a jejich likvidace.

(lkt)

Zdroje:

  1. STEM/MARK. Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR. Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv. SÚKL, Praha, 2014.
  2. Bodareu A. Studie využívání léčiv ve společnosti. Výtah z obhájené rigorózní práce. FaF UK, Hradec Králové, 2006.
  3. Zahájení informační kampaně SÚKL „Léky do koše nepatří“. Tiskové a informační oddělení SÚKL, Praha, 28. ledna 2015.
Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Prediabetes

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se