Je metformin bezpečný i u těhotných žen s diabetem 2. typu?

7. 6. 2019

Vzhledem k rostoucí prevalenci diabetu mellitu 2. typu (DM2) v populaci roste i počet žen, které potřebují antidiabetickou medikaci v průběhu I. trimestru těhotenství. V takovém případě se nasazuje inzulin jako terapie volby místo metforminu. Na základě rešerše literatury byly vyhledány randomizované klinické studie (RCT), které porovnávají účinnost a bezpečnost metforminu a inzulinu v terapii DM2 u těhotných žen.

Působí metformin negativně na plod?

Ačkoliv je metformin lékem 1. volby u nemocných s DM2, neplatí to pro těhotné pacientky. Dosavadní obavy o poškození plodu vycházely z neznalosti dlouhodobého vlivu metforminu na vyvíjející se plod a případného rizika novorozenecké hypoglykémie. Převedení terapie na inzulin je navíc snadné kvůli jeho velké dostupnosti. Např. SPC léčivého přípravku Glucophage s obsahem metforminu uvádí, že toto léčivo není doporučeno v průběhu těhotenství nebo pokud má pacientka v úmyslu otěhotnět. Nicméně v retrospektivní analýze 379 těhotenství mezi lety 1991 a 2000 nebyl shledán vyšší podíl perinatální mortality či poškození plodu ve skupině pacientek léčených metforminem.

Výsledky klinických studií

RCT, kterou publikovali Ainuddin et al., zahrnovala 206 žen s DM2, přičemž dvě třetiny měly DM2 diagnostikovaný již před otěhotněním. Pacientky byly rozděleny do tří skupin: jedna byla léčena metforminem, druhá dostávala inzulin a třetí metformin a inzulin v kombinaci. V rámci studie se nevyskytl žádný případ smrti novorozence a glykemické profily byly srovnatelné mezi skupinami. Výskyt novorozenecké hypoglykémie, hypertenze vyvolané těhotenstvím, popřípadě nutnost přijetí na JIP na déle než 24 hodin byly signifikantně nižší ve skupině léčené metforminem. Terapie metforminem dále výrazně snížila náklady na léčbu.

Další RCT zahrnovaly méně těhotných diabetiček 2. typu. Například ve studii, kterou publikovali Beyuo et al., to bylo 104 žen. Sledovaným parametrem byla glykémie 2 hodiny po jídle, která byla signifikantně nižší u skupiny léčené metforminem. V počtu samovolných potratů a úmrtí novorozence nebyl shledán rozdíl mezi skupinou léčenou metforminem a inzulinem. Počet dětí s makrosomií (> 4 kg) byl vyšší u skupiny léčené metforminem ± inzulinem (5 případů) oproti inzulinu samotnému (2 případy).

Pro potvrzení těchto zjištění bude třeba dalších klinických studií a dlouhodobější sledování vlivu metforminu podávaného v těhotenství na vývoj narozených dětí. Brzy by měla být ukončena klinická studie MiTy (NCT01353391; viz clinicaltrials.gov), která je randomizovaná, multicentrická a zahrnuje přibližně 500 pacientek zařazených ve 2.–6. gestačním týdnu léčených inzulinem, ke kterému je ve studii přidán metformin nebo placebo.

Závěr

Metformin je dostupné a účinné antidiabetikum. Pro podávání těhotným pacientkám s DM2 existují pozitivní důkazy, naopak pro jeho negativní působení na plod je důkazů velmi málo. Stále však chybějí data o dlouhodobém dopadu na narozené dítě. Výhodami metforminu oproti inzulinu mohou být snadnější podávání v perorální formě, lepší adherence k léčbě, nižší náklady na zdravotní péči, snížení dávky inzulinu, menší nárůst tělesné hmotnosti matky a nižší riziko hypoglykémie u matky i plodu. Výhodné je pak u těchto pacientek podávat metformin v XR formě, zejména pro nižší výskyt nežádoucích účinků a dávkování 1× denně.

(jtr)

Zdroje:

  1.  Polasek T. M., Doogue M. P., Thynne T. Metformin treatment of type 2 diabetes mellitus in pregnancy: update on safety and efficacy. Ther Adv Drug Saf 2018; 9(6): 287–295, doi: 10.1177/2042098618769831.
  2. SPC Glucophage 500 mg. Dostupné na: www.sukl.cz


Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se