Oficiální český překlad nové Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3)

22. 2. 2021

V únoru 2020 byla schválena česká verze nové Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3) z roku 2018. Jaké změny přináší oproti té původní (ICHD-2) z roku 2004?

Úvod

V lednu 2018 byla v prvním čísle časopisu Cephalalgia Mezinárodní společnosti pro bolesti hlavy (IHS − International Headache Society) publikována nejnovější, již třetí Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3 − International Classiffication of Headache Disorders, 3rd edition). Stalo se tak po 5 letech platnosti její beta-verze, která již zaznamenala řadu změn v porovnání s druhou klasifikací (ICHD-2) vydanou v roce 2004. Současná klasifikace má být v souladu s novou Mezinárodní klasifikací nemocí MKN-11 Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla schválena v roce 2019 a měla by vejít v platnost 1. 1. 2022.

(Ne)ztraceni v překladu

Na oficiálním překladu a odborné recenzi se podílelo všech 9 současných členů výboru sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP. Autoři překladu záměrně nepřekládali do češtiny zažité a všeobecně známé anglické názvy jako cluster headache. Jiné názvy primárních bolestí hlavy jako thunderclap nebo nummular headache sice uvedli jako prudce nastupující bolest hlavy či okrskovou bolest hlavy, jejich anglickou verzi však pro snadnější orientaci ponechali v závorce za českým překladem. Dále například nepřevádějí termín hypnická bolest hlavy (hypnic headache) na bolest hlavy vznikající ve spánku a při probuzení. Dávají též přednost odbornějším označením perzistentní před přetrvávající či z latiny vycházejícím pojmům paroxysmální a intrakraniální před záchvatovitý a nitrolební.

Podoba nové klasifikace

Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy se nově dělí do 4 skupin označených I–IV. Původní rozdělení do 14 skupin (1–14) však i nadále zůstává téměř beze změny (pouze skupina č. 3 obsahovala pojem cluster headache už v názvu):  

I. PRIMÁRNÍ BOLESTI HLAVY

 • 1. Migréna
 • 2. Tenzní typ bolesti hlavy
 • 3. Trigeminové autonomní bolesti hlavy
 • 4. Další primární bolesti hlavy

II. SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY

 • 5. Bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku
 • 6. Bolesti hlavy v souvislosti s cévním onemocněním hlavy a/nebo krku
 • 7. Bolest hlavy vzniklá v souvislosti s intrakraniálním onemocněním jiného než cévního původu
 • 8. Bolest hlavy v souvislosti s farmakologicky účinnou látkou nebo s jejím vysazením
 • 9. Bolesti hlavy v souvislosti s infekcí
 • 10. Bolesti hlavy v souvislosti s poruchami homeostázy
 • 11. Bolesti hlavy nebo obličeje v souvislosti s postižením lebky, krku, očí, uší, nosu, paranazálních dutin, zubů, dutiny ústní nebo jiných obličejových či krčních struktur
 • 12. Bolesti hlavy v souvislosti s psychiatrickou poruchou

III. NEUROPATIE, OBLIČEJOVÉ A JINÉ BOLESTI HLAVY

 • 13. Kraniální neuralgie a další obličejové bolesti
 • 14. Jiné bolesti hlavy

IV. APPENDIX

(Pozn.: Překlad neuveden, podjednotky budou doplněny při další revizi.)

Hlavní změny v ICHD-3 ve vztahu k migréně oproti verzi ICHD-2

Nová verze Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy přináší v porovnání s ICHD-2 řadu inovací. Některé skupiny bolestí hlavy zůstávají beze změny (např. Tenzní typ bolesti hlavy), jiné prošly řadou změn (např. Migréna). V klasifikaci se objevují nové diagnózy, jiné vymizely nebo došlo k jejich přesunu v rámci jednotlivých skupin. Zde uvádíme jako příklad změny ve skupině č. 1 Migréna.

Migréna s kmenovou aurou (1.2.2) byla dříve nepřesně označována jako bazilární migréna, s arteria basilaris však nesouvisí. Do skupiny hemiplegických migrén (HM) se nyní řadí hemiplegická migréna familiární (1.2.3.1) a sporadická (1.2.3.2). Familiární HM byla nově rozšířena na 4 podtypy, sporadická byla původně samostatným podtypem migrény s aurou. Retinální migréna (1.2.4) je nově řazena do podskupiny migrén s aurou. Chronická migréna (1.3) nyní figuruje jako samostatná jednotka, dříve byla uváděna jako komplikace migrény. Ze současné verze klasifikace vymizela jednotka označovaná jako pravděpodobně chronická migréna. Nový je termín epizodické syndromy, které mohou být asociovány s migrénou (1.6; původně periodické syndromy v dětství). Jejich podskupinou je nově benigní paroxysmální torticollis (1.6.3).

(mafi)

Zdroj: Nežádal T., Marková J., Bártková A. a kol. Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-3) – oficiální český překlad. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020; 83/116 (2): 145–152.Štítky
Gynekologie a porodnictví Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Psychologie Algeziologie
Nejnovější kurzy
Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se