Význam suplementace hořčíku u pacientů s depresí a jeho deficitem

17. 4. 2018

Recentní výzkum naznačuje roli hořčíku v patofyziologii některých neurologických onemocnění. Intenzivní zájem se v poslední době soustředil na jeho možnou roli v rozvoji deprese, která by mohla být podmíněná například vlivem hořečnatých kationtů na N-methyl-D-aspartátové ionotropní receptory (NDMA). Výsledky klinické studie naznačují, že denní suplementace hořčíku po dobu 8 týdnů vedla u pacientů s depresí a deficitem hořčíku k redukci příznaků deprese.

Role hořčíku v rozvoji deprese

Dosavadní výsledky studií sledujících vliv obsahu hořčíku v dietě na rozvoj deprese zůstávají nejednoznačné. Podle studie, jež sledovala vztah příjmu hořčíku a rizika rozvoje deprese po dobu 20 let, může nedostatek hořčíku ve stravě toto riziko zvyšovat. Prevalence hypomagnezémie se u pacientů s klinickou depresí pohybuje okolo 13,7 %, ve srovnání se zdravou populací je tedy až 3× vyšší.

Průběh studie

Studie probíhala ve dvou fázích. V první fázi byla zhodnocena prevalence hypomagnezémie u pacientů s klinickou depresí. Hranicí pro diagnózu hypomagnezémie bylo 0,74 mmol/l u mužů a 0,78 mmol/l u žen. Do druhé fáze studie bylo zahrnuto 60 pacientů s hypomagnezémií, kteří dosáhli v Beckově škále klinické deprese (BDI-II) skóre > 11 bodů. Žádný z pacientů neužíval v období 3 měsíců před zařazením do studie antidepresiva ani sedativa a byla u nich rovněž vyloučena metabolická a endokrinologická onemocnění.

60 účastníků bylo randomizováno do kontrolní a experimentální skupiny, studie byla dvojitě zaslepená. Experimentální skupina užívala tablety obsahující 250 mg oxidu hořečnatého 2× denně po dobu 8 týdnů. Kontrolní skupina užívala 2× denně placebo. Po prvním a druhém měsíci trvání studie byli pacienti vyšetřeni psychiatrem, opětovně bylo zhodnoceno jejich skóre v BDI-II a byla jim změřena sérová koncentrace hořčíku.

Výsledky

Do statistické analýzy bylo zahrnuto 53 pacientů. Celková compliance obou skupin (měřena jako procento užitých dávek) dosáhla 87 %. Pacienti v obou skupinách se významně nelišili v demografických charakteristikách ani ve složení diety (kromě rozdílu v suplementaci hořčíku) s výjimkou vyššího příjmu sacharidů u kontrolní skupiny.

Po 8 týdnech trvání studie došlo u obou skupin ke snížení skóre v BDI-II. Toto snížení bylo signifikantně výraznější u pacientů v experimentální skupině (−15,65 ± 8,92 vs. −10,40 ± 7,90; p = 0,02). V průběhu studie došlo k normalizaci hladin hořčíku v séru u 88,5 % pacientů z experimentální skupiny a 48,1 % z kontrolní skupiny (p = 0,002).

Závěr

Suplementace 500 mg hořčíku po dobu 8 týdnů vedla u pacientů s depresí a hypomagnezémií k úpravě hladin hořčíku v séru a k signifikantnímu zlepšení příznaků deprese. Zhodnocení hladiny hořčíku v séru a případná suplementace by mohly přispět k lepším výsledkům léčby klinické deprese.

(alz)

Zdroj: Rajizadeh A., Mozaffari-Khosravi H., Yassini-Ardakani M., Dehghani A. Effect of magnesium supplementation on depression status in depressed patients with magnesium deficiency: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition 2017; 35: 56−60, doi: 10.1016/j.nut.2016.10.014.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se